​​​​​

Apuvälineet

Apuvälinetarpeen voi havaita asiakas itse tai hänen lähihenkilönsä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen.
Apuvälinetarpeen havainneen tulee olla yhteydessä asiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavaan yksikköön,
jossa tehdään apuvälineen tarpeen arviointi-, sovitus- ja kokeilu sovittujen käytäntöjen mukaisesti.
Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälinetarpeen määrittelyn, apuvälineiden sovituksen,
luovutuksen, käytön ​opetuksen, seurannan, huollon ja ohjauksen.
Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia käyttäjälle.

Luovutusperusteet

Apuvälineiden luovutus perustuu valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaaseen.
Luovutusperusteiden lisäksi tehdään aina myös yksilöllinen tarvearviointi.

Alla olevasta linkistä pääset APUVA-luovutusperusteita ja toimintaohjeita sivustolle, josta voit lukea tarkemmat ohjeet.

​​​Apuvälineiden lainaus

​Kun tarvitset apuvälineen, ota yhteyttä

Terveys- tai hyvinvointiaseman apuvälinepalveluiden toimipisteeseen, joista saat

  • apuvälineitä sekä lyhytaikalainaan tai pitkäaikaiseen käyttöön
    esimerkiksi kyynärsauvat, kävelykepit, WC- ja hygienia apuvälineet, kävelytelineet ja peruspyörätuolit. 

Apuvälinekeskukseen, josta saat

  • vaikeavammaisten ja erityisosaamista vaativien lapsi- ja aikuispotilaiden liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat apuvälineet.
  • erikoisapuvälineet muun muassa sähköiset liikkumisenapuvälineet, kommunikoinnin apuvälineet sekä protetisointiin liittyvät apuvälineet.

Etelä-Karjalan keskussairaalasta saat

  • ​hengityssairaiden apuvälineet keuhkosairauksien yksiköstä
  • kuulon apuvälineet kuuloasemalta
  • näön apuvälineet silmätautien yksiköstä.​

​Apuvälineiden huolto ja korjaus​

 Apuvälineiden huolto ja korjaus tapahtuvat sovitusti joko terveys- tai hyvinvointiaseman apuvälinepalveluiden toimipisteissä tai apuvälinekeskuksessa.

Apuvälinepalveluiden yhteystiedot

Opasvideoita

Jos haluat videoon tekstityksen, niin paina videon alareunassa olevaa tekstinappia ja valitse kieleksi suomi.