Biopankki

Ole osana tiedettä ja suomalaista tutkimusta.
Luovuta näytteesi Helsingin Biopankille. ​​

Biopankin tarkoitus ja tutkimusalue on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käyttävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

  • Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja tietoja lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.
  • Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Suostumuksen antamatta jättäminen tai myöhempi peruminen eivät vaikuta terveydenhuollon palveluiden saamiseen.
  • Näytteenantajalla on oikeus tietää, missä tutkimuksissa hänen näytteitään ja tietojaan on käytetty.
  • Biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimukseen näytteenantajan yksityisyydensuoja turvaten.
  • Biopankissa näytteenantajan näytteitä ja tietoja säilytetään jopa vuosikymmeniä.​

​Etelä-Karjalan hyvinvointialueen näytteenottopaikat

Biopankkinäytteitä ja kirjallisia suostumuksia näytteenottoon kerätään kaikissa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen laboratorioissa maanantaista torstaihin klo 10 alkaen. Tarkista päivän viimeinen näytteenottoaika laboratoriosta​, johon olet menossa.

Näytteitä kerätään pääsääntöisesti muiden diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä.
​Tällä hetkellä näytteeksi otetaan putki verta. Biopankkinäytteet lähetetään
maanantaista torstaihin iltapäivisin kylmäkuljetuksena Helsingin HUS Laboratorioon.​

Siirry tästä Etelä-Karjalan HUS laboratorioiden sivuille

Helsingin Biopankin ovat perustaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) tukemaan näiden alueiden tutkimuksen ja hoidon kehittämistä. HUS omistaa Helsingin Biopankin ja vastaa näytteiden sekä tietojen säilyttämisestä. Vapaaehtoisuuteen perustuvien biopankkinäytteiden kerääminen on alkanut Eksotessa heinäkuussa 2017. ​​

Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 21.4.2015 ja sen toiminta perustuu biopankkilakiin (688/2012). 

Lue lisää: Helsingin Biopankki​