Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. ​Soveltuva asumismuoto valitaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Palvelumuodot ikäihmisten asumisyksiköissä:

Ikääntyneille suunnattujen asumispalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2023 alkaen

Asumisen muodot – taulukko myöntämisperusteisiin