Hoitoon pääsy

Tällä sivulla kerrotaan hoitoon pääsystä ja hoidon saatavuudesta yleisesti.

Ajantasaiset jonotiedot löydät täältä.

Kuntalaisella on oikeus päästä sairauden edellyttämässä ajassa kiireelliseen hoitoon, tarvittaessa päivystyspotilaana. Kiireettömälle hoidolle on säädetty enimmäisajat eli niin sanottu hoitotakuu (Terveydenhuoltolain 51 § ).

Sairaalan tai terveyskeskuksen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä.

Hoitotakuu ja sen toteutuminen

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi
 • hoidon tarve on arvioitava viimeistään 3. päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa
 • hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri
 • hoito on järjestettävä 3 kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista
 • suun terveydenhuoltoon on päästävä 3 kuukaudessa, mutta perustellusta syystä hoitoa voidaan lykätä enimmillään 6 kuukauteen

Avoterveydenhuolto

Kuntalaisen tulee saada arkipäivisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen tai sinne on voitava mennä käymään. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida hoidon tarve kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko puhelimitse tai ajanvarauksessa. Terveyskeskusvastaanotolla tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kolmen kuukauden sisällä. Hammashuollossa tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kuuden kuukauden sisällä. Terveydenhuollon toimintayksikön tulee julkaista tiedot odotusajoista. ​

Suun terveydenhuolto

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Jos hoito katsotaan hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi, se tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.
 
Hammashoidossa hoidon tarpeen arviointi suoritetaan välittömästi (puhelinpalvelu).

Mielenterveyspalvelut

Perusterveydenhuollon mielenterveysyksikössä hoidon tarpeen arviointi on toteutettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Perusterveydenhuollon mielenterveysyksikössä tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kuuden kuukauden sisällä. Alle 23-vuotiaiden nuorten on päästävä psykiatriseen hoitoon kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

 • hoidon tarve on arvioitava 3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa
 • arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä 3 kuukaudessa lähetteen saapumisesta
 • hoito ja neuvonta on aloitettava 6 kuukaudessa hoidon tarpeen aloittamisesta
 • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarve on arvioitava 6 viikossa lähetteen saapumisesta
 • alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon 3 kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta

Hoidon tarpeen arviointi ja siihen liittyvät tutkimukset on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta hoitoyksikköön. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta, ja hoito, esimerkiksi leikkaus, toteutettava puolen vuoden aikana hoitopäätöksestä. (Terveydenhuoltolaki 52 §, erikoissairaanhoitoon pääsy)

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.