• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Asiakkaan ja potilaan oikeudet » Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsy

Tällä sivulla kerrotaan hoitoon pääsystä ja hoidon saatavuudesta yleisesti.

Kuntalaisella on oikeus päästä sairauden edellyttämässä ajassa kiireelliseen hoitoon, tarvittaessa päivystyspotilaana. Kiireettömälle hoidolle on säädetty enimmäisajat eli niin sanottu hoitotakuu (Terveydenhuoltolain 51 § ).

Sairaalan tai terveyskeskuksen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä.

Hoitotakuu ja sen toteutuminen

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • Potilaan on voitava saada arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana yhteys terveyskeskukseen tai muuhun perusterveydenhuollon toimintayksikköön
 • Hoidon tarve on arvioitava samana päivänä, kun potilas ottaa yhteyttä
 • Hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri

Mitkä ovat hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyssä?

Suun terveydenhuolto

 • Suun terveydenhuollossa ensimmäinen tutkimus- tai hoitotapahtuma on järjestettävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa.
 • Jos ensimmäinen hoitotapahtuma on muulle kuin hammaslääkärille, vielä tarvittava jatkokäynti hammaslääkärille on järjestettävä neljän viikon kuluessa ensimmäisestä käynnistä tai kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arviosta.
 • Jos todetaan tarve perusterveydenhuollon erikoishammaslääkärin hoitoon tai tutkimukseen, pääsy on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa.

Muu perusterveydenhuollon avohoito

 • 1.9.2023 lähtien laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön hoitoon tulee päästä 14 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista koskien hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.
 • Jos ensimmäinen, 14 vuorokauden kuluessa toteutettava käynti on tapahtunut muulle laillistetulle terveydenhuollon ammattihenkilölle kuin lääkärille, vielä tarpeelliseksi todettu jatkokäynti lääkärille on toteutettava seitsemän vuorokauden kuluessa.
 • Osaa hoitotapahtumia koskee kolmen kuukauden enimmäisaika, jos yksilöllistä määräaikaa ei ole määritelty hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa. Esimerkiksi
  • kuntoutuspalveluiden ensimmäinen hoito- tai kuntoutustapahtuma.
  • terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden ensimmäinen hoitotapahtuma. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi rokotusten ensimmäinen käynti matkailuun, opiskeluun ja työhön liittyen sekä rokotusohjelmaan kuuluviin punkkirokotuksiin liittyen.
  • hoitotapahtumat, jotka tehdään yksinomaan terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi. Tällainen on esimerkiksi terveystarkastuskäynti ajokorttia varten.

Mitkä palvelut eivät kuulu hoitoon pääsyn piiriin?

Hoitoon pääsyn enimmäisajat eivät koske tiettyjä ennaltaehkäiseviä palveluja, koska tällaisten palveluiden antamisesta säädetään erikseen. Näitä ovat esimerkiksi: 

 • seulonnat
 • niin sanotun neuvola-asetuksen mukaiset neuvolatoimintaan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat määräaikaistarkastukset
 • osa rokotuksista (joista on erityissääntelyä)
 • ehkäisyneuvonta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävät palvelut.

Hoitoon pääsyn enimmäisajat eivät myöskään koske hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia seurantakäyntejä samasta asiasta.

Customer service