• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Tarvitsetko apua? » Voi hyvin » Apua neuropsykiatrisiin oireisiin

Apua neuropsykiatrisiin oireisiin

Neuropsykiatriset erityispiirteet ovat näkyvissä jo lapsuudessa ja ne voivat vaihdella ikäkauden mukaan läpi elämän.
Jos oireet haittaavat merkittävästi arjen toimintakykyä, voidaan lähteä selvittämään, onko kyseessä neuropsykiatrinen häiriö.
Neuropsykiatrisia häiriöitä ovat esimerkiksi ADHD, autismikirjo ja nykimishäiriöt.​

Erityispiirteet on hyvä huomioida yksilöllisesti

Erityispiirteet voivat näyttäytyä myös vahvuuksina, kuten esimerkiksi energisyytenä, luovuutena, hyvänä muistina, tarkkuutena ja idearikkautena. Toisaalta erityispiirteet voivat aiheuttaa yliaktiivisuutta, tarkkaamattomuutta, impulsiivisuutta ja vuorovaikutuksen haasteita.

Erilaisilla yksilöllisillä tukikeinoilla ja ympäristön muokkaamisella voi vaikuttaa arjen sujumiseen. Tukikeinot kannattaa ottaa käyttöön kaikissa arjen ympäristöissä tarpeiden mukaan eikä niiden käyttöön tarvita tutkimuksia tai diagnoosia. Vinkkejä erilaisiin arjen tukikeinoihin löydät sivun alalaidasta.

Mikäli arjen tukikeinot eivät ole riittäviä ja tarvitset tilanteesi selvittämiseen apua, tutustu palvelupolkuun, josta löydät Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palvelut neuropsykiatrisesti oireileville henkilöille.

Klikkaa nuolista edetäksesi palvelupolulla

10 vinkkivideota arjen tilanteisiin

1. Verkostopalaveri koulussa.  
Tukitoimia on hyvä suunnitella ja ottaa käyttöön arjen ympäristöissä jo ennen tutkimuksia. Tämän videon verkostossa koulun tukitoimista ovat keskustelemassa oppilas Leo, Leon vanhempi, Leon opettaja, kouluterveydenhoitaja ja Lasten ja nuorten talon työntekijä. 

1. Verkostopalaveri koulussa.  
Tukitoimia on hyvä suunnitella ja ottaa käyttöön arjen ympäristöissä jo ennen tutkimuksia. Tämän videon verkostossa koulun tukitoimista ovat keskustelemassa oppilas Leo, Leon vanhempi, Leon opettaja, kouluterveydenhoitaja ja Lasten ja nuorten talon työntekijä. 

Ohjeita ja vinkkejä

Alta löytyy linkkejä, joista löydät ohjeita ja vinkkejä erilaisten arjen tilanteiden helpottamiseen.

Customer service