• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Kanssasi vauvasta vaariin » Ikääntyneiden palvelut » Tukea kotona asumiseen » Kotona asumista tukeva teknologia

Kotona asumista tukeva teknologia

Kotihoidon teknologiset apuvälineet

Hyvinvointialueen kotihoidossa on hoitotyön apuna useita erilaisia teknologisia apuvälineitä. Kaikki kotihoidon käyttöönottamat teknologiset ratkaisut on suunniteltu soveltuvaksi kaikille. Asiakkaan ei tarvitse osata lainkaan sovellusten käyttöä, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia tekniikasta tai yhteyksistä.

Lisätietoja

Lisätietoja hyvinvointialueen kotihoidossa käytössä olevista teknologisista apuvälineistä, hinnoista ja niiden saatavuudesta saat Iso apu -palvelukeskuksesta.

Kuvassa näkyvät ulkona kävelyllä olevan rollaattoria käyttävän vanhuksen jalat ja avustavan henkilön jalat.

Markkinoilla ratkaisuja myös itsenäiseen käyttöön

Kotona asumista tukevaa teknologiaa voi ostaa itsenäisesti useista hyvin varustelluista marketeista tai verkkokaupoista. Itsenäisesti ostetuista turvaratkaisuista ei lähde hälytystä hyvinvointialueelle. Markkinoilla on tarjolla muun muassa turvapuhelinta vastaavia ratkaisuja, apua lääkityksen muistutteluun ja esimerkiksi juomisen määrää mittavia juomapulloja.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on koonnut sivuilleen tietoa arjen älykkäistä välineistä. Tutustu oppaisiin ja julkaisuihin VALLI ry:n sivuilla.

eNERO tukee kotihoidon työtä taustalla

eNERO on kotihoidon työntekijän työväline, joka kokoaa tietoa asiakkaan hoidon suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Tietoa saadaan potilastietojärjestelmästä sekä kotona asumista tukevista teknologisista apuvälineistä.

Customer service