• Keskussairaalan edessä oleva pysäköintialue on pois käytöstä 18.–19.4.2024 Read more
  • Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Omaishoito

​​​​​​Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön (omaishoitajan) avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Kun harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voitte tehdä aluksi sähköisen arvioinnin omaishoitotilanteesta. Omaishoidon tuesta kiinnostuneet ja sitä hakevat voivat ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen (yhteystiedot alla).

Omaishoidon tukea voit hakea iäkkäiden-, työikäisten- tai lapsiperheiden palvelujen sähköisellä hakemuksella sosiaalihuollon omapalvelussa (linkki alla) tai paperihakemuksella lataamalla hakemus tulostettavaksi alla olevasta linkistä. Voit myös hakea hakemuslomakkeen Lappeenrannan tai Imatran Iso apu- palvelukeskuksen toimipisteestä. Omaishoidon tukea haettaessa hakijana on hoidettava henkilö.

Lapsiperheiden hakemus on tarkoitettu alle 18-vuotiaille hakijoille

Työikäisten hakemus on tarkoitettu 18–64-vuotiaille hakijoille

Iäkkäiden palvelujen hakemus on tarkoitettu 65-vuotta täyttäneille hakijoille

Löydät sähköisesti täytettävän lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palvelujen hakemuksen sosiaalihuollon omapalvelusta:

Puolesta asiointi ei ole tällä hetkellä mahdollista sähköisessä sosiaalihuollon omapalvelussa.

Tulostettavat lomakkeet:

Lisätietoa Omaishoitajuudesta läheisille:

Yhteydenotot Ensineuvon puhelinasiointiin ma-pe klo 9 – 15 puh. 05 352 2370

Linkit

Customer service