Omaishoito

​​​​​​Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön (omaishoitajan) avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Kun harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voitte tehdä aluksi sähköisen arvioinnin omaishoitotilanteesta. Omaishoidon tuesta kiinnostuneet ja sitä hakevat voivat ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen (yhteystiedot alla).

Jos harkitset omaishoitajaksi ryhtymistä, niin voit tehdä hakemuksen sähköisesti tai ota ota yhteyttä ensineuvoon.

Lisätietoa Omaishoitajuudesta läheisille:

Yhteinen hallinto, omaishoito

Asiakasohjauspäällikkö Heli Asikainen
Puh. 040 573 8134

Linkit