• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Asiakkaan ja potilaan oikeudet » Oikeus saavutettavuuteen

Oikeus saavutettavuuteen

Tältä sivulta löydät tietoa digipalveluiden saavutettavuudesta, Ekhva.fi-verkkosivuston saavutettavuusselosteen sekä ohjeet saavutettavuutta koskevan palautteen antamiseen.

Ekhva.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Digipalvelulain tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Ekhva.fi-verkkosivusto on uudistettu huomioiden digipalvelulaki sekä EU:n saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuus pidetään keskiössä myös palvelua edelleen kehitettäessä.

Saavutettavuuspalaute on meille erittäin arvokasta. Palautteesi kautta saamme suoraan tietoa, jos jokin palvelussamme ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä tietoa hyödynnämme kehitystyössä, jotta palvelumme ovat jatkossa parempia ja saavutettavampia.​

Digipalvelulaki

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka sen piiriin kuuluvien digipalvelujen tulee täyttää:

  1. Palvelun ja sen sisältöjen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Kyse on 49 kansainvälisen Web Content Accessibility Guidelines 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteeristä.
  2. Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa.
  3. Palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille saavutettavuuspalautteen jättämistä varten. Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä.

Saavutettavuuspalaute

Asiakkaamme voi antaa palautetta havaitsemistaan saavutettavuuspuutteista. Palaute annetaan Saavutettavuuspalaute -lomakkeella.

Jos et asiakkaana ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa meiltä vastausta ollenkaan, voit tehdä siitä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikölle. Yksikkö käsittelee kaikki ilmoitukset ja on tarvittaessa yhteydessä molempiin osapuoliin eli asiakkaaseen ja organisaatioon. ​

Mikäli haluat jättää muuta kuin saavutettavuuspalautetta verkkosivuistamme tai haluat jättää palautetta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palveluista, tehdä muistutuksen tai kantelun tai haluat tehdä vaaratapahtumailmoituksen siirry Palaute-sivulle.

Apua digipalvelujen käyttöön

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.

Kansalaisten digituen kehittäminen on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) pysyvä palvelu. DVV kehittää valtakunnallista digitukea ja koordinoi digitukiverkoston toimintaa. Siirry lukemaan lisää DVV:n sivuilta.

Alueelliset digitukea tarjoavat toimijat löydät täältä.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.ekhva.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen asiointipalvelun (hyvis.fi) saavutettavuusseloste löytyy Hyviksen sivuilta. Käyttämämme Omaolo-palvelun saavutettavuusseloste löytyy Omaolon sivuilta. Videovastaanotoilla käyttämämme Videovisitin saavutettavuusseloste löytyy Videovisitin sivuilta. Chatin saavutettavuusselosteeseen lisätään linkki sen valmistuttua.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivusto on julkaistu alun perin Eksoten verkkosivustona 29.3.2022. Seloste on päivitetty 21.12.2022. Ei saavutettava sisältö on korjattuna 6/2023.

​​​​​​​​Digipalvelun saavutettavuuden tila:

Tämä palvelu täyttää osittain Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.​​

Ei saavutettava sisältö:

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava

Hallittava

Ymmärrettävä

Ei kirjattuja puutteita.

Toimintavarma

Ei kirjattuja puutteita.

Telia ACE Chatin saavutettavuuden auditoinnin seloste:

Valvontaviranomainen ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen:

Verkkosivuillamme on edelleen kehitettävää sisältöä. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, kerro niistä meille Saavutettavuuspalaute-lomakkeella ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Jos palautteen antaja on jättänyt yhteystiedot, vastaamme palautteeseen. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Customer service