• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Palvelut (Alatunniste) » Päihdepalvelut » Kuntouttavat asumispalvelut

Kuntouttavat asumispalvelut

Tälle sivulle on koottu yksiköt, jotka tarjoavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille yksilöllistä tukea arkeen sekä tarvittaessa apua asumisen järjestämiseen.

Asumispalvelut

Psykososiaalisen kuntoutuksen Asumispalvelut tarjoavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille yksilöllistä tukea arkeen ja elämään sekä tarvittaessa apua asumisen järjestämiseen. Toiminta on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista tuettua asumista, yhteisöllistä asumista tai ympärivuorokautista palveluasumista. Ohjaajat auttavat ja tukevat asukasta muun muassa asumisessa, kuntoutumisessa ja kaikissa arjen asioiden hoitamisessa. Tuesta ja ohjauksesta sovitaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan, läheisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Palvelu voi muodostua esimerkiksi asumisyksikön yhteisöllisistä tapaamisista, ryhmätoiminnoista sekä yksilöllisestä toimintakykyä ylläpitävistä ja edistävästä toiminnasta:  

  • itsestä ja kodista huolehtiminen  
  • terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen  
  • etuuksien ja taloudellisten asioiden hoitaminen  
  • motivoivat keskustelut omaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin liittyen  
  • sosiaalisten suhteiden tukeminen 

Voit hakea psykososiaalisen kuntoutuksen asumispalveluita työikäisten tai ikääntyneiden palvelun hakemuksella. Hakemuksessa voit kertoa perusteluissa palvelun tarpeelle, millaista tukea arjessasi tarvitset ja syyn asunnon tarpeellesi. Voit tulostaa tai täyttää sähköisen työikäisten palvelujen hakemuksen täältä. Asiasi käsittelyä voi nopeuttaa, jos lähetät hakemuksen mukana tukiasuntohakemuksen lisäselvitysliitteen.

Kuntoutuskoordinaattori Riikka Haikala 040 127 4236

Kuntoutuskoordinaattori Tanja Kosunen 040 651 3913

Kuntoutuskoordinaattori Anne Määttänen 040 137 3933

Kuntoutuskoordinaattori Eevastiina Sokkanen-Sgurev 040 658 5545

Toimintayksikön esihenkilö Tiina Luukkonen 0400 154 556

Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat löytyvät täältä

Customer service