Kuntouttavat asumispalvelut

Tälle sivulle on koottu yksiköt, jotka tarjoavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille yksilöllistä tukea arkeen sekä tarvittaessa apua asumisen järjestämiseen.

Asumispalvelut

Psykososiaalisen kuntoutuksen Asumispalvelut tarjoavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujille yksilöllistä tukea arkeen ja elämään sekä tarvittaessa apua asumisen järjestämiseen. Toiminta on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista tuettua asumista, palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Ohjaajat auttavat ja tukevat asukasta muun muassa asumisessa, kuntoutumisessa ja kaikissa arjen asioiden hoitamisessa. Tuesta ja ohjauksesta sovitaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan, läheisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Palvelu voi muodostua esimerkiksi asumisyksikön yhteisöllisistä tapaamisista, ryhmätoiminnoista sekä yksilöllisestä toimintakykyä ylläpitävistä ja edistävästä toiminnasta:  

  • itsestä ja kodista huolehtiminen  
  • terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen  
  • etuuksien ja taloudellisten asioiden hoitaminen  
  • motivoivat keskustelut omaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin liittyen  
  • sosiaalisten suhteiden tukeminen 

Kuntoutuskoordinaattori Tanja Kosunen 040 651 3913

Kuntoutuskoordinaattori Anne Määttänen 040 137 3933

Sosiaaliohjaaja Eevastiina Sokkanen-Sgurev 040 658 5545

Toimintayksikön esihenkilö Tiina Luukkonen 0400 154 556