Palaute

Palaute palveluistamme

Voit antaa palautetta palveluistamme nimettömästi. Kehitämme palautekanaviamme edelleen ja myöhemmin syksyllä palautteeseen on mahdollista pyytää myös vastausta.

Koskeeko palautteesi pelastustoimen palveluja?

Koskeeko palautteesi laboratorio- tai röntgenpalveluja?

Jos haluat antaa palautetta laboratorio- tai kuvantamis- ja röntgenpalveluista siirry HUSin palautelomakkeelle. Valitse alasvetovalikosta ”HUSLAB (myös koronanäytteenotto) ja HUS kuvantaminen (kuten röntgen, kliininen fysiologia ja neurofysiologia, isotooppilääketiede)”. Tämän jälkeen voit valita palvelupaikan.

Kirjallinen muistutus tai kantelu

Mikäli asiakassuhteessa et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta. 

Vaaratapahtumailmoitus

Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. On tärkeää, että potilas itse tuo ilmi tarvittavat taustatiedot, kertoo oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä tekee kysymyksiä hoitoonsa liittyvissä asioissa.  ​

Potilas on hoitoprosessin keskiössä ja näkee erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten prosessin alusta loppuun. Voit tehdä kirjallisen vaaratapahtumailmoituksen erilaisista hoitoon liittyvistä tapahtumista, joista arvelet olleen haittaa potilasturvallisuudelle tai joista olisi voinut olla haittaa ns. läheltä piti-tilanteet. Ilmoituksessa kuvataan tapahtuma: mitä ja miten tapahtui ja mitkä olivat seuraukset. Lisäksi potilas tai läheinen voi kertoa oman näkemyksensä siitä, miten tapahtuman toistuminen voitaisiin estää.

Vaaratapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi ja hoidon järjestelyihin tai lääkitykseen liittyvät epäselvyydet. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään toimintayksikössä, jossa tapahtuma on sattunut. Käsittelyyn kuuluu vaaratapahtumaan myötävaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen ja toiminnan kehittäminen vastaavien vaaratapahtumien estämiseksi. Laita yhteystietosi ilmoitukseen, jotta voimme tarvittaessa olla teihin yhteydessä. Ilmoituslomakkeelle pääset alla olevasta painikkeesta:

Etsitkö jotain muuta lomaketta?


Palautetta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuista

Tällä lomakkeella voit jättää palautetta vain Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivujen toiminnasta. Palaute ohjautuu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen viestintään. Palautelomakkeen kautta et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita. Emme myöskään voi välittää palautteita yksilöidysti eteenpäin.

Tavoitteemme on tehdä kritiikkiin avoimesti vastaavaa viestintää, joten toivomme saavamme mahdollisimman paljon kehittävää palautetta. Sivusto on tehty palvelemaan asiakkaitamme ja kehitämme sitä mielellämme eteenpäin.

Mikäli haluat jättää saavutettavuuspalautetta, käytäthän siihen erillistä lomaketta. Siirry antamaan saavutettavuuspalautetta.