Palautteesi on meille tärkeää

Toivomme palautetta palveluistamme, toimipisteistämme ja verkkopalveluistamme.
Miten kehittäisit toimintaamme?

Palaute palveluistamme

Uudistamme palautejärjestelmää ja tällä hetkellä emme voi vastata Webropol-kyselyn kautta tulleisiin palautteisiin. Älä siis laita yhteystietojasi lomakkeeseen. Jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös sosiaali- ja potilasasiamieheen. Voit myös tarvittaessa tehdä muistutuksen yksikköön (ohjeet/linkki alempana).

HUOM! Palautekysely toimii kaikilla tuetuilla selaimilla. Palvelumme ei tue Internet Explorer -selainta. Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan.

Palautekyselyllä et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita. Myöskään sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi. Älä koskaan lähetä salassa pidettäviä tietoja sähköisellä palautekyselyllä tai sähköpostilla.

Kirjallinen muistutus tai kantelu

Mikäli asiakassuhteessa et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta. 

Vaaratapahtumailmoitus

Potilas on hoitoprosessin keskiössä ja näkee erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten prosessin alusta loppuun. Voit tehdä kirjallisen vaaratapahtumailmoituksen erilaisista hoitoon liittyvistä tapahtumista, joista arvelet olleen haittaa potilasturvallisuudelle tai, joista olisi voinut olla haittaa ns. läheltä piti-tilanteet. Ilmoituksessa kuvataan tapahtuma: mitä ja miten tapahtui ja mitkä olivat seuraukset. Lisäksi potilas tai läheinen voi kertoa oman näkemyksen siitä, miten tapahtuman toistuminen voitaisiin estää.

Vaaratapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi ja hoidon järjestelyihin tai lääkitykseen liittyvät epäselvyydet. Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään toimintayksikössä, jossa tapahtuma on sattunut. Käsittelyyn kuuluu vaaratapahtumaan myötävaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen ja toiminnan kehittäminen vastaavien vaaratapahtumien estämiseksi. Vaaratapahtumailmoitus tehdään nimettömästi, eikä ilmoituksiin anneta erillistä vastausta.  Ilmoituslomakkeelle pääset alla olevasta painikkeesta:

Etsitkö jotain muuta lomaketta?


Palautetta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuista

Tällä lomakkeella voit jättää palautetta vain Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivujen toiminnasta. Palaute ohjautuu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen viestintään. Palautelomakkeen kautta et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita. Emme myöskään voi välittää palautteita yksilöidysti eteenpäin. Palveluistamme voit antaa palautetta sivun yläreunan linkin kautta.

Tavoitteemme on tehdä kritiikkiin avoimesti vastaavaa viestintää, joten toivomme saavamme mahdollisimman paljon kehittävää palautetta. Sivusto on tehty palvelemaan asiakkaitamme ja kehitämme sitä mielellämme eteenpäin.

Mikäli haluat jättää saavutettavuuspalautetta, käytäthän siihen erillistä lomaketta. Siirry antamaan saavutettavuuspalautetta.