• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Palaute

Palaute

Anna palautetta palveluistamme

Kaikki palaute on meille tärkeää ja auttaa parantamaan palveluitamme oikeaan suuntaan.

Tällä sivulla voit antaa meille asiakaspalautetta. Löydät sivun lopusta tietoa myös muistutuksen tai vaaratapahtumailmoituksen tekemisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Jos epäilet, että asiakas- tai potilasturvallisuus on vaarantunut, tee vaaratapahtumailmoitus.

Asiakaspalaute

Anna asiakaspalautteesi suoraan sille yksikölle, jota palaute koskee. Älä kirjoita palautteen yhteyteen nimiä, henkilötunnuksia tai muita salassa pidettäviä tietoja tietoturvasyistä. Palautelomakkeen kautta ei voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita.

Palautelomakkeet on jaettu sivulle teemoittain.

Digitaaliset palvelut

Muun muassa eAsiointi, Omaolo, chat, sähköinen ajanvaraus, etävastaanotot.

Terveys- ja kuntoutuspalvelut

Yhteispäivystys ja Päivystysapu 116 117, hyvinvointi- ja terveysasemat, hammashoito, fysioterapia ja toimintaterapia, ensihoito ja kotisairaala, poliklinikat, kuntoutus- ja vuodeosastot, puheterapia, ravitsemusterapia, apuvälinelainaamot, terveys- ja kuntoutuspalveluiden etävastaanotot, hyvinvointi- ja terveysasemien keskitetty puhelinpalvelu, hammashoidon ajanvarauspuhelin.

Neuvolassa hymyilevä hoitaja ja hymyilevä leikki-ikäinen lapsi katsovat yhdessä pöydälle rakennettua palikkarakennelmaa. Kuvassa on pastellinen värimaailma.
Palvelut lapsille, nuorille, perheille ja opiskelijoille

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelut, lasten ja nuorten talojen neuvonta ja palveluohjaus, kehitykselliset palvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, tukisuhdetoiminta ja
lapsiperheiden kotipalvelu, lastenvalvojat, lastensuojelun palvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä turvakoti, neuvolat, koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden palvelut.

Vihreähiuksinen sosiaalityöntekijä keskustelee pöydän ääressä istuvan asiakkaan kanssa.
Palvelut aikuisille

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, toiminnallinen kuntoutus, kuntouttavat asumispalvelut, sosiaalipalvelut, toimeentulotuki, kotoutumista edistävä sosiaalityö, Etelä-Karjalan Työvoiman palvelukeskukset, Toimari toimintakeskukset sekä työpajat.

Palvelut ikääntyneille ja hoivapalveluita tarvitseville

Iso apu palvelukeskus, ikääntyneiden palveluohjaus ja palveluneuvonta, ikääntyneiden sosiaalityö, omaishoito ja perhehoito, kotihoito, ikäihmisten asumisyksiköt.

Vammaispalvelut

Vammaisten sosiaalityö, henkilökohtainen apu ja muut vammaisavustukset, asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten matkat, tuettu asuminen, vammaispalvelujen perhehoito, palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen, Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Tutka, Toiminta- ja työvalmennuskeskukset ja vammaisten tuettu työllistäminen.

Pelastustoimi

Palaute pelastustoimen toiminnasta, kuten palotarkastus ja valvonta, pelastustoiminta.

Laboratorio- ja röntgenpalvelut

Jos haluat antaa palautetta laboratorio- tai kuvantamis- ja röntgenpalveluista siirry HUSin palautelomakkeelle.

Muistutus ja kantelu

Jos olet tyytymätön omaasi tai läheisesi hoitoon ja haluat viedä asiaa eteenpäin, noudata alla olevaa toimintaohjeen järjestystä.

Vaaratapahtumailmoitus

Jos epäilet, että asiakas- tai potilasturvallisuus on vaarantunut, tee vaaratapahtumailmoitus.

Palaute verkkosivujen toimivuudesta ja saavutettavuudesta

Tällä lomakkeella voit jättää palautetta vain Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivujen toiminnasta. Palaute ohjautuu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen viestintään.

Osallistu ja kehitä kanssamme

Asiakasosallisuudessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan palveluun sekä palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin. Kun asiakkaat osallistuvat palveluiden kehittämiseen, saadaan laadukkaampia ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavia palveluja.  Tutustu osallistumis- ja kehittämismahdollisuuksiin tästä linkistä.

Etsitkö jotain muuta lomaketta?

Etkö löytänyt etsimääsi? Jätä meille avoin palaute.

Customer service