Toiminnallinen kuntoutus

Tälle sivulle on koottu toiminnallisen kuntoutuksen yksiköt ja palvelut, joita tarjotaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille.

Toiminnallista kuntoutusta järjestetään Luumäellä, Lappeenrannassa, Joutsenossa, Imatralla, Ruokolahdella ja Parikkalassa.

Palvelut vaihtelevat yksiköittäin ja ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, joilla on pääsääntöisesti jokin mielenterveyden häiriö tai sairaus, päihteiden väärinkäyttöä, neuropsykiatrisia erityispiirteitä, pitkä työttömyys tai uhka syrjäytymisestä.

Toiminnallisen kuntoutuksen yksiköiden arjessa ovat tiiviisti mukana koulutetut kokemusasiantuntijat sekä kolmannen sektorin toimijat. Yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan mm. ryhmätoimintaa.
​​​​
Tutustumiskäyntien varaukset ja lisätietoja saat suoraan toiminnallisen kuntoutuksen yksiköistä.

Toiminnallisen kuntoutuksen yksiköt tarjoavat

Toiminnan tavoitteena on

  • auttaa asiakasta tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja
  • tukea ja vahvistaa asiakkaan arjen hallintaa ja selviytymistä omassa elinympäristössään
  • mahdollistaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa asiakkaan itsetuntoa ja kykyä tuoda esille omia ajatuksia, arvoja sekä tunteita
  • suunnitella ja kehittää palveluja vastaamaan asiakkaiden elämänmukaisia tarpeita
  • toimia moniammatillisesti ja verkostoyhteistyötä tehden
  • tarjota konsultaatiota ja ohjausta

Toiminnasta vastaa toimintayksikön esimies Jenna Marttinen, puh. 040 500 0318