• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Ohjepankki » Toisen puolesta asiointi

Toisen henkilön puolesta asiointi

Puolesta asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja tai edunvalvontapäätös.

Puolesta-asioinnin oikeutus tarkistetaan puhelimessa asioidessa, kontaktiasioinnissa ja tietojen luovutuksessa. Yli 18-vuotiaan puolesta voi hoitaa asioita hyvinvointialueen digipalveluissa, kun puolesta-asioinnista on tehty sopimus/valtuutus.

Puolesta asiointi hyvinvointialueen digipalveluissa

Asiointi yli 18-vuotiaan puolesta

18 vuotta täyttänyt voi keskinäisellä sopimuksella ja/tai valtuutuksella antaa toiselle henkilölle oikeuden asioida puolestaan eAsioinnissa.

eAsionnissa voi 18-vuotta täyttäneen puolesta:

  • varata ajan vastaanotolle ja tarkastella tehtyjä ajanvarauksia*
  • olla yhteydessä meidän ammattilaisiin **
  • katsoa laboratoriotuloksia**
  • tarkastella Marevan-hoitoon liittyviä asioita **

*Vaatii Suomi.fi-valtuutuksen. Pyydä tai anna valtuus (Terveydenhuollon asioiden hoito) Suomi.fi-palvelussa

**Vaatii puolesta-asioinnin sopimuksen. Puolesta-asioinnin sopimus, ehdot sekä puolesta-asioinnin päättäminen löytyvät sivulta Lomakkeet ja hakemukset.

Asiointi alle 10-vuotiaan puolesta

Molemmat vanhemmat, jolla on huoltajuus, voivat asioida lapsensa puolesta tietyin rajoituksin. Huoltaja kirjautuu eAsiointiin omilla tunnuksillaan.

Alle 10-vuotiaan puolesta huoltaja voi

  • varata ajan vastaanotolle ja
  • olla yhteydessä ammattilaisiin.

Huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta, jos:

  • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
  • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
  • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys.

eAsioinnissa ei ole mahdollista asioida 10–17-vuotiaan puolesta

Terveydenhuollossa 10–17-vuotiaan puolesta asioiminen tapahtuu henkilökohtaisen kontaktin avulla, jolloin myös huomioidaan lapsen kyky päättää omista asioistaan.

Toistaiseksi huoltaja ei voi asioida eAsioinnissa yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta. Ratkaisuun liittyy alaikäisen potilaan oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen näyttämisestä huoltajalle. Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle.

Toisen puolesta asiointi laboratoriotulosten katsomisessa

Toisen puolesta asioidessa laboratoriotulokset voi katsoa

10-17 vuotiaan puolesta sähköinen laboratoriotulosten katselu ei toistaiseksi ole mahdollista.

Toisen puolesta asiointi Omaolossa

Lue lisää puolesta-asioinnista Omaolossa.

Toisen puolesta asiointi lääke- ja reseptiasioissa

Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia lapsensa reseptiasioita.

Apteekissa toisen puolesta asioiva tarvitsee mukaan läheisensä Kela-kortin sekä tiedon tarvittavista lääkkeistä.

Lääkkeen tarvitsija voi antaa sähköisen apteekkivaltuutuksen Suomi.fi-sivustolla. Sen avulla voi esimerkiksi noutaa reseptilääkkeitä tai uusia sähköisen reseptin toisen henkilön puolesta. Valtuus on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa. Sähköisen valtuutuksen antaminen edellyttää verkkopankkitunnuksia.

Sähköinen valtuutus helpottaa erityisesti lapsiperheiden ja puolison tai muun omaisen asioita hoitavien arkea, koska lääkkeensaajan Kela-kortin ei tarvitse valtuutuksen jälkeen olla mukana. Valtuutuksen jälkeen riittää, että sinulla on mukana oma henkilöllisyystodistus ja tiedät lääkkeen käyttäjän henkilötunnuksen.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköisen valtuutuksen antamisesta tai ongelmia palvelun toimivuudessa, voit olla yhteydessä Kansalaisneuvontaan p. 0295 000 ma-pe 8-21 ja la 9-15.

Linkkejä

Lue puolesta asioinnista sosiaali- ja terveysalalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Customer service