Ikäihmisten ympärivuorokautinen asuminen

(aiemmin tehostettu palveluasuminen)

Ikäihmisten ympärivuorokautinen asuminen käsittää Etelä-Karjalan hyvinvointialueella sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen, että vanhainkodit. Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä tarjottavaa asumista ja palveluja. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Ympärivuorokautisen palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympäri vuorokauden hoivaa ja huolenpitoa. Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja oman vuokra-asunnon lisäksi on käytössä yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asukas maksaa asumisestaan vuokran ja saamastaan palvelusta tulosidonnaisen asiakasmaksun. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on mahdollista saada tulosidonnainen palveluseteli, jota voi käyttää asiakkaan muuttaessa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hyväksymään yksityisen asumispalveluyksikön järjestämään ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.

Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, jota toteutetaan vanhainkodeissa, on väistyvä asumisen muoto. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella tämän asumismuodon mukaista palvelua järjestetään vielä kahdessa yksikössä, Ruokolahden palvelukeskuksessa ja Parikkalan Käskynkässä. Vanhainkoti on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokauden hoivaa ja huolenpitoa. Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja asukashuoneen lisäksi on käytössä yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asukas maksaa laitoshoidon asiakasmaksun. 

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen yksiköt:

Huomioi, että tarkemman yhteystiedon saat yksikön nimeä klikkaamalla

Vanhainkodit:

Ikääntyneille suunnattu ympärivuorokautisen asumisen palveluseteli


Etelä-Karjalan hyvinvointialue on 20.12.2022 päättänyt ikääntyneille suunnatun ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan palvelukohtaisesta osasta ja palvelusetelin arvon määräytymisestä.

Palvelusetelin voi saada, mikäli Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tekemän palvelutarpeen arvioinnin pohjalta todetaan, että asiakas tarvitsee ympärivuorokautista palveluasumista. Seteli on tulosidonnainen.

Lisätietoa palvelusetelistä löytyy alla olevasta linkistä:

Linkki palvelusetelihakemukseen:​

Linkki asiakasmaksuihin 

Linkki Kelan sivuille