Kuntoutuspalvelut​​​

LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEN PALVELUJA OVAT
 • toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi
 • kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään kuntoutusmahdollisuuksia
 • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat ja muut tarvittavat toimenpiteet
  • fysioterapia
  • puheterapia
  • toimintaterapia
  • kotikuntoutus
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • terveyssosiaalityö
  • kuntoutusohjaus
  • muistikuntoutus
 • apuvälinepalvelut
 • sopeutumisvalmennus
 • kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Kuntoutuksen vastuualueella lisäksi seuraavia palveluja: fysiatrian poliklinikka, kuntoutustutkimuspoliklinikka, kehitysvammapoliklinikka, geriatrian poliklinikka, vaativan kuntoutuksen osasto, akuuttigeriatrinen osasto, geriatrisen kuntoutuksen osasto ja palliatiivinen osasto.

Asiakasmaksut asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.