Palveluseteli

Palvelusetelillä voidaan järjestää Etelä-Karjalan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelipalveluja tuottavat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hyväksymät yksityiset palveluntuottajat.

Palvelusetelin voi saada käyttöön sellaisissa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palveluissa, joissa se on otettu yhdeksi järjestämisen tavaksi. Palvelusetelin saaminen edellyttää palvelutarpeen arviointia Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ammattilaisen taholta. Asiakas/potilas ei voi vaatia palveluseteliä ja hänellä on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelistä.

Palvelusetelin arvon määrittää Etelä-Karjalan hyvinvointialue ja arvo vaihtelee palveluseteleittäin. Palveluseteli on käytössä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella seuraavissa palveluissa.

Palveluntuottajien yhteystiedot löytyvät Palse.fi- portaali- sivulta.

Yrityksen omavalvonta ja asiakaspalaute

Kaikilla palveluseteliyrityksillä on omavalvontasuunnitelma, jossa kerrotaan, miten yritys turvaa palvelujensa laadun ja turvallisuuden. Omavalvontasuunnitelma kannattaa pyytää yritykseltä luettavaksi, ennen kuin tekee sopimuksen yrityksen kanssa.

Anna palaute palveluseteliyrityksen palvelusta ensisijaisesti palveluntuottajalle. Voit myös olla potilas -ja/tai sosiaaliasiamieheen tai kuluttajaneuvontaan yhteydessä ollessasi palveluun tyytymätön.

Voit antaa palautetta myös Etelä-karjalan hyvinvointialueelle saamastasi palvelusetelipalvelusta kirjallisesti. Palaute osoitetaan palvelusetelin myöntäneelle taholle.

Palvelusetelipalvelusta voit tehdä muistutuksen alla olevalla lomakkeella.