Hallinto ja päätöksenteko (Eksoten aikana)

Eksoten ylintä päätösvaltaa käytti valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsivat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuusto vastasi Eksoten strategisesta johtamisesta. 

Eksoten operatiivisesta johtamisesta vastasi valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena erityisesti taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimi jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva ​neuvottelukunta. ​​ 

Eksoten osakkuusyhteisöjä olivat:

Lisätietoja sivulta hallinto