• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Tarvitsetko apua? » Voi hyvin » Hyvä mieli

Hyvä mieli

Mielenterveyttä voi kartuttaa ja vaalia samoin kuin fyysistä terveyttä. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, joita voi oppia ja harjoittaa elämän ajan.

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä. WHO:n (2001) määritelmän mukaan ”mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä sekä kohtaamaan ja selviytymään elämään kuuluvien normaalien haasteiden kanssa sekä kykenee työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan”. Mielen hyvinvoinnin huomiointi on avainasemassa ennalta ehkäisevässä ja terveyttä edistävässä työssä. 

Mielenterveys on tärkeä voimavara ja ilman riittävää mielenterveyttä elämä näyttäytyy haasteellisena. Mielenterveys ei ole vain sairauden puuttumista. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, joita voi oppia ja harjoittaa elämän ajan. Mielenterveyttä voi kartuttaa ja vaalia samoin kuin fyysistä terveyttä.

Hyvä mielenterveys on hyvinvoinnin perusta, se lisää elämänlaatua ja edistää hyvinvointia. Mielen hyvinvointiin vaikuttaa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sen eteen voi tehdä paljon itse muun muassa edistämällä terveitä elämäntapoja: fyysisellä aktiivisuudella ja säännöllisellä liikunnalla, terveellä ruokavaliolla, riittävällä levolla ja unella. Myös sosiaaliset suhteet, kuten ihmissuhteet, osallisuus ja mielekäs tekeminen ovat tärkeitä tekijöitä mielen hyvinvoinnille. 

alt=""?

Mielenterveydestä verkossa

MIELENTERVEYSTALO on Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) tuottama verkkopalvelu ja kaikille avoin. Sieltä löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.  Mielenterveystalossa on myös nettiterapiaa, jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.

OMAOLO – täältä löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden – vaikka kotisohvalta käsin! Omaolo antaa itsehoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin palveluissa. Omaolon antamat toimintasuositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Omaolossa voit täyttää terveystarkastuksen ja tehdä erilaisia hyvinvointivalmennuksia.

MIELI RY – Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.  Täältä löytyy monenlaista materiaalia mielen asioihin liittyen.

Zekki on tarkoitettu nuorille 15-25- vuotiaille. Voit selvittää 10 kysymyksen kautta miten sinulla menee sekä saat yhteenvedon, joka auttaa sinua pohtimaan tulevaisuuttasi.

Mielenterveyttä voi kartuttaa ja vaalia samoin kuin fyysistä terveyttä.

Mielenterveystaidot mielen hyvinvoinnin tukena

Mielen hyvinvointi on oman toiminnan ymmärtämistä: miten voin itse vaikuttaa omaan olooni

alt=""?

Mielenterveyden perusta

Uni, ravitsemus, liikunta

alt=""?

Läsnäolon taidot

Tunnetaidot, tietoisuustaidot, itsemyötätunto

alt=""?

Ihmissuhdetaidot

Vuorovaikutus, sosiaaliset taidot, yksinäisyys

alt=""?

Elämänhallintataidot

Mielen joustavuus, kriisi, ahdistus, suru

alt=""?

Hyvän mielen taidot

Keho ja mieli, arvot

alt=""?

Päihteet ja mielen hyvinvointi

Päihteetön elämä on valinta hyvinvoinnin hyväksi


Mielenterveystaidot mielen hyvinvoinnin tukena -kokonaisuus sekä kokonaisuutta tukevia osia Eroon riippuvuuksista -sivun sisällöstä on toteutettu Sosiaali ja terveysministeriön rahoittamassa Hyvä mieli! – Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 2020–2022 -hankkeessa, joka toteuttaa Mielenterveysstrategiaa 2020-2030.

Customer service