• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Valmistelutyö

​​ ​
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valmistelussa eletään valmistelun toista vaihetta. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ohjasi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua aina siihen saakka, kun aluevaltuusto aloitti työnsä 24.3.2022.

Valmistelutyöryhmät

Valmistelu jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka kolmessa työryhmässä:

  • Johtaminen ja järjestäminen (pj. vastuuvalmistelija, Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen) 
  • Hallinto, talous ja tukipalvelut (pj. Eksoten talousjohtaja Liisa Mänttäri) 
  • ICT (pj. Eksoten tietohallintapäällikkö Mika Mitikka) 

Valmistelutyöryhmien jäsenet ovat Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sekä Etelä-Karjalan kuntien johtavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita sekä henkilöstön edustajia. Työryhmien puheenjohtajat johtavat oman kokonaisuutensa valmistelua ja aikatauluttavat kokoukset. Muutosviestintä ja osallisuus ovat koko valmistelun läpäiseviä periaatteita.

Sosiaali- ja terveysministeriön alueellisen toimeenpanon tiekartta ohjaa valmistelutyöryhmien työtä.

Operatiivista valmistelua ohjaa aluehallituksen alaisuudessa toimiva hyvinvointialueen ohjausryhmä, kunnes hyvinvointialueen johtoryhmätyö käynnistyy. Hyvinvointialueen ohjausryhmä seuraa valmistelua alueen tilannekuvan pohjalta, ohjaa, linjaa ja vastaa resurssien suuntaamisesta valmisteluun sekä vie tarvittavat asiat aluehallituksen käsittelyyn. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen. Hyvinvointialueen valmisteleva sihteeristö koordinoi valmistelutyötä hyvinvointialueen ohjausryhmän ja valmistelutyöryhmien suuntaan.

Alueellisen toimeenpanon tiekartta
Customer service