• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Arkistot

Arkistot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Hyvinvointialueella on käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä.

Tietosuoja

Omakanta: sähköinen potilastiedon arkisto​


Etelä-Karjalan hyvinvointialueella tallennetaan valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon esimerkiksi lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan sekä erityistyöntekijöiden tekstejä.

Tieto siirtyy arkistoon heti kun lääkäri tai mu​u hoidosta vastaava on sen hyväksynyt, viimeistään 7 vuorokauden kuluttua. Poikkeuksellisesti lääkäri voi viivästyttää tiedon näkymistä arkistosta potilaalle hoidollisista syistä.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella hoitotietoja on tallennettu Potilastiedon arkistoon marraskuusta 2014 alkaen. Hoitotietojen kirjaamisen osalta hyvinvointialueella noudatetaan valtakunnallisia kirjaamislinjauksia.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen osalta on voimassa nämä poikkeukset:
– Etelä-Karjalan hyvinvointialueen laboratoriotulokset näkyvät potilaalle heti niiden valmistuttua. On myös tutkimuksia, jotka näkyvät vasta kahden viikon kuluttua niiden valmistumisesta. Jos samalla näytteenottokerralla on otettu hitaammin OmaKannassa näkyviä tutkimuksia, kaikki sen kerran tutkimukset näkyvät viiveellä. P​atologian tutkimusten viive on 30 vuorokautta.
–  Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kuvantamistutkimusten lausunnot (ei kuvia) on tallennettu Potilastiedon arkistoon 3.6.2015 alkaen. Tuloksia julkaistaan kaikista kuvantamisen yksiköistä. Käytännössä tutkimuspyynnöt lausuntoineen näkyvät Omakanta-palvelussa 30 vuorokauden kuluttua tutkimuksen tekopäivästä.

​Potilastiedon arkistoon kirjaudutaan Omakanta-palvelun kautta. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.​

Jos et näe Omakannassa tietoja, vaikka sinun pitäisi ne nähdä, ota yhteyttä  Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sairauskertomusarkistoon​, yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittely on alkanut. Lue lisää Kanta-sivuilta:
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Keskussairaalan sairauskertomusarkisto​


Sairauskertomustiedot säilytetään arkistossa lain edellyttämän ajan. Ennen sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoa syntyneet tiedot säilytetään paperimuodossa.

Ennen marraskuuta 2014 tallennetut potilastiedot on arkistoitu keskussairaalan arkistoon, josta niitä voi pyytää nähtäväksi. Ulkopuoliset tahot eivät pääse lukemaan potilastietoja. Potilastietoja luovutetaan vain potilaan luvalla ja siitä tulee merkintä sairauskertomukseen. 

Kuolintodistukset

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille


Potilasta koskevia tietoja luovutetaan pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos et pysty sairautesi tai tilasi vuoksi antamaan lupaa, annamme tietoja ainoastaan lähiomaisille, jos on oletettavissa, että et kieltäisi tietojen luovutusta.

Potilastietoja voidaan luovuttaa myös laillisen edustajasi (huoltaja, edunvalvoja, valtuutettu) pyynnöstä tai hänen luvallaan,​ jos et ole erikseen kieltänyt tai rajannut tietojen luovuttamista.

Lisätietoa:

Oikeus alaikäisen tietojen tarkasteluun​


Huoltajilla on oikeus pyytää alaikäisten huollettaviensa potilastiedot. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää potilastietojen antaminen huoltajalleen. 

Toistaiseksi yli 10-vuotiaista kirjatut tiedot eivät näy huoltajille Omakannassa. Alaikäisen asiointioikeudesta on lisätietoa Kanta-palvelun sivulla.
Lue lisää alaikäisen oikeuksista​ 

Yhteystiedot

Sairauskertomusarkisto, Etelä-Karjalan keskussairaala

Valto Käkelän katu 1, B-siipi, K-kerros

53130 Lappeenranta

Toimisto puh. 044 791 5480

Asiakirjahallintopäällikkö Matti Järveläinen puh. 040 198 8892

Omakantaan liittyvät yhteystiedot

Tietopyyntöjen käsittelijä Heini Takasuo puh. 040 651 5892

Asiakirjahallintopäällikkö Matti Järveläinen puh. 040 198 8892

Sähköiset palvelumme

Tiesitkö, että eteläkarjalaisena voit hoitaa monia asioita kanssamme sähköisesti 24/7, vuoden jokaisena päivänä?

Oikopolkuja:

Lomakkeet ja hakemukset – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Yhteystiedot – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Potilas- ja asiakastietojen tarkastaminen – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Tietojen tarkastaminen – Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Customer service