Kotihoito

Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla palveluilla.

Kotihoidolla tarkoitetaan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun tehtävien kokonaisuutta. Toteutamme kotihoidon palveluja tukemalla asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta yhdessä omaisten ja muiden tukitoimien kanssa.

Tavoitteena on, että asiakas voisi asua turvallisesti omassa kodissaan. 

Kotihoidon tarve selvitetään palvelutarpeen arviointikäynnillä, jonka voi pyytää asiakas itse, omainen, viranomainen tai muu taho. Kotihoidon palvelut myönnetään asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeeseen perustuen ja kotihoidon palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Palveluntarvetta arvioitaessa huomioidaan asiakkaan mahdollisuus käyttää hyvinvointiteknologiaa toimintakykynsä mukaisesti, esim. videovälitteiset etäyhteyskäynnit, älykäslääkeannostelija.

Kotihoidon asiakkaaksi tuleminen käynnistyy ottamalla yhteyttä Iso apu- palvelukeskukseen. Asiakkaan kanssa tekemisissä olevaan verkostoon kuuluva voi myös ilmaista huolensa tai epäilynsä asiakkaan hoidon tarpeesta täyttämällä huoli-ilmoituksen.

Päivä kotihoidossa – video