• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Työ hyvinvointialueella » Hae syksyllä alkavaan oppisopimuskoulutukseen

Hae syksyllä alkavaan oppisopimuskoulutukseen

Syksyllä alkavaan Saimaan ammattiopisto Sampon ja Ekhvan yhdessä järjestämään koulutukseen on haku nyt käynnissä.

Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joka toteutetaan oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus on on joustava ja käytännönläheinen tapa opiskella lähihoitajaksi.

Työ lähihoitajana

 • Työskentelet ihmisten kanssa ja ihmisiä varten
 • Kohtaat työssäsi eri elämänvaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä
 • Edistät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
 • Avustat ja ohjaat arjen tilanteissa, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja terveellisissä elintavoissa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa.

Kuvassa Helena Jauhiainen pukeutuneena siniseen työasuun. Helena katsoo kameraan.

Nyt olen ehdottomasti oikealla alalla, innoissani työstä ja siitä, että jaksan hyvin. Kroppa tietää ja sielu resonoi, tunnen että teen merkityksellistä työtä.

Helena Jauhiainen opiskelee Saimaan ammattiopisto Sampossa oppisopimuksella lähihoitajaksi

Millaista on opiskella oppisopimuskoulutuksessa?

 • Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan työpaikoilla oman työpaikkaohjaajan/ ohjaajien ohjauksessa.
 • Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään mm. lähipäivillä oppilaitoksessa ja etäopinnoilla.
 • Koulutukseen kuuluu koulupäiviä 3-4 päivää kuukaudessa.
 • Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. (Kustannuksia tulee oppikirjoista ja tietokoneen hankinnasta.) Työnantaja vastaa opiskelijan palkkakustannuksista.
 • Etelä-Karjalan Hyvinvointialueella on tarjolla 16-20 oppisopimuskoulutuspaikkaa ja oppiminen tapahtuu sekä työpaikalla että oppilaitoksessa.
 • Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijakohtaisesti riippuen hakijan aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Kenelle koulutus on suunnattu?

Oppisopimuskoulutus sopii sinulle yli 15-vuotias, joka olet työsuhteessa, rekrytoitumassa uuteen työsuhteeseen tai toimit päätoimisena yrittäjänä. Koulutus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatillisen tutkinnon tekemällä alan keskeisiä työtehtäviä työpaikalla.

Oppisopimuskoulutuksella hankit uuden ammatin tai syvennät osaamistasi valitsemallasi alalla, ja saat opiskelujesi ajalta palkkaa työstäsi. Oppisopimus vaatii sinulta valmiuksia itsenäiseen opiskeluun sekä työtehtävien vastuulliseen hoitamiseen.

Lähihoitajaksi opiskelu

Opintojesi aikana opit muun muassa
 • perushoitoa
 • sairauksien hoitoa
 • lääkehoitoa
 • erilaisia terveyttä edistäviä asioita
Osaamisalat, jotka valitaan opintojen edetessä:
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Customer service