• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Ohjepankki » Vainajan omaisille

Vainajan omaisille

Toivomme, että seuraavista tiedoista on apua omaisenne kuoleman aiheuttamissa käytännön kysymyksissä ja toimissa.

Tietoja vainajan omaisille

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vainajiin liittyvissä kysymyksissä puh. +358447915483

Vainajan omainen joutuu surussaan hoitamaan mahdollisesti aivan uusia asioita, joista selviäminen voi joskus tuntua ylitsepääsemättömältä.

Ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon ja hautaustoimistoon. Sieltä saatte neuvoja käytännön asioiden hoitamiseen.​

Ruumiinavaus
Lääketieteellinen ruumiinavaus

Jos välitön kuolinsyy on epäselvä tai hoitava lääkäri katsoo aiheelliseksi selvittää vainajan taudinkulkua, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus omaisten suostumuksella.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Jos kuoleman ei tiedetä johtuvan sairaudesta, kuolema on tapahtunut yllättäen tai väkivaltaisesti, epäillään rikosta tai kuolema on johtunut esim. ammattitaudista tai hoitovirheestä, tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään poliisin määräyksestä ja omaiset eivät voi kieltää sitä.

Omaiset voivat tiedustella avauspäivämäärää obduktiopreparaattorilta. Hautaus on sovittava tapahtuvaksi vasta ruumiinavauksen jälkeen.

Vainajan näyttö

Keskussairaalassa omaisten tulee sopia vainajan näytöstä obduktiopreparaattorin kanssa. Vainajan näytöt arkisin ma–pe klo 8–15.30 puh. +358447915483.

Honkaharjussa omaiset sopivat vainajan näytöstä ma-pe klo 8-14 puh.+358405940455

Muiden hoitolaitosten osalta voit ottaa yhteyttä vainajaa hoitaneeseen osastoon.

Vainajan luovutus

Vainajan luovutus on mahdollista hautausluvan kirjoittamisen jälkeen.

Jos vainaja on keskussairaalassa, hautaustoimistot ottavat yhteyttä obduktiopreparaattoriin sopiakseen vainajan siirtoajasta omaisten toivomusten mukaisesti. Vainajan siirtoajat keskussairaalasta ovat arkisin ma–pe klo 8–15.30.​

Mikäli omaisia saapuu ryhmänä paikalle, on hyvä mainita siitä puhelussa – tilat ovat rajalliset.

Hautauslupa

Hautauslupa toimitetaan kirkkoherranvirastoon ennen siunausta. ​Hautauslupa annetaan sairaalasta omaiselle tai hautaustoimiston edustajalle. 

Kuolintodistus

Kuolintodistuksen kirjoittaa hoitava lääkäri. Vainajaa hoitanut​ osasto antaa pyydettäessä lähiomaiselle jäljennöksen kuolintodistuksesta.

Hautajaisjärjestelyt

Hautaustoimistosta omainen voi hankkia arkun tai uurnan. 

Omaisten niin halutessa hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laittamisesta ja kuljettamisesta sekä kaikista muista järjestelyistä. Hautaustoimiston palvelut ovat maksullisia.​

Siunaaminen muualle kuin kotiseurakuntaan

Jos vainaja siunataan muualle kuin omaan seurakuntaan, siunaustilaisuuteen ja hautaamiseen liittyvät järjestelyt hoidetaan paikallisen kirkkoherranviraston kautta.

Muita käytännön asioita

Tieto kuolemasta menee virkateitse väestöjärjestelmään, jolloin tiedon saavat sairausvakuutustoimisto, Kela, verovirasto, henkikirjoittaja ja sotilaspiiri.

Eläkkeet

Eläkelaitokseen menee tieto vain, jos väestörekisterillä on merkintä eläkelaitoksesta. Eläkeasioissa voitte kääntyä Kelan paikallisen piiriasiamiehen puoleen.

Vakuutukset

Työntekijän ryhmähenkivakuutuksia voi tiedustella vainajan työnantajalta. Mikäli vainajalla on yksityinen henkivakuutus, on syytä ottaa yhteyttä kyseiseen vakuutusyhtiöön.

Perunkirjoitus

Kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus ja perukirja siitä kolmen​ kuukauden kuluessa verotoimistoon. Lomakkeita saa kirjakaupasta ja hautaustoimistoista. Tarvittaessa p​erunkirjoituksessa voi käyttää lakiasiantuntijoita. ​

Customer service