Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä. Tukipalveluja on mahdollisuus saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Tukipalveluiden tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen.

Kotiin kuljetettava ateriapalvelu:

Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai alentuneen toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin. Hyvinvointialueen myöntämä ateriapalvelu voidaan myöntää yli 14 vuorokautta kestävään ateriapalvelutarpeeseen silloin kun asiakas tarvitsee vähintään 4 ateriaa viikossa.

(asiakasmaksut – tiedostossa lisää kappale 1.2.6)

Kotiin kuljetettava ateriapalvelu

Peseytymispalvelu:

Asiakkaan on mahdollisuus saada peseytymispalvelu, mikäli asiakkaalla ei ole kunnollisia peseytymistiloja kotonaan tai hänen toimintakykynsä estää pääsyn pesutiloihin tai hänellä on muu erityistarve. Hyvinvointialue on järjestänyt peseytymispalvelupaikat kunnissa, esim. palveluasumisen yksiköiden yhteydessä. Arviointi tapahtuu palvelutarpeen arvioinnin kautta. Peseytymispäivän ja ajankohdan asiakas sopii kotihoidonohjaajan kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus hyvinvointialueen kautta saatavaan kuljetukseen.

(asiakasmaksut – tiedostossa lisää kappale 1.2.4)

Turvapalvelut:

Turvapalvelu voidaan myöntää, kun asiakkaalla on terveydentilassa epävakautta, eksymistä, kaatuilua tai niiden uhkaa ja hän kokee turvattomuutta. Asiakkaalle voidaan hankkia turvapuhelin tai tarpeen mukaan paikantava GPS turvaranneke, jolla asiakas voi hälyttää apua.

Asiakkaan turvapuhelinpalveluun on mahdollista liittää erilaisia lisälaitteita asiakkaan tarpeiden mukaan. Näitä ovat mm. ovihälytin, savu- ja palovaroitin, häkähälytin ja kaatumishälytin.

(asiakasmaksut – tiedostossa lisää kappale 1.2.1)

Kotona asumista tukeva teknologia

Kuljetuspalvelu:

Asiakkaalla on oikeus hakea sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea, jota myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Palvelu myönnetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymisessä liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta sekä muille liikkumisessa tukea tarvitseville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. Lisäksi omaa autoa ei ole käytettävissä. Sosiaalihuoltolain mukaan kuljetuspalvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin.

(asiakasmaksut – tiedostossa lisää kappale 1.2.5)

Kuljetuspalvelu

Kauppapalvelu ja pyykki- ja siivouspalvelu:

Kauppa- pyykki- ja siivouspalvelujen tarpeet ohjataan yksityiselle palveluntuottajalle. Kotihoito voi avustaa kauppa-asioissa silloin, jos yksityistä palvelua ei ole saatavilla.

(asiakasmaksut – tiedostossa pyykkipalveluista lisää kappale 1.2.3. Siivouspalveluista kappale 1.2.2)

Kotona asumista tukevat palvelut 24/7