• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä » Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Hyvinvointialueuudistus on myös suomalaisen demokratian uudistus. Asukkaiden, asiakkaiden, henkilöstön ja eri toimijoiden osallisuus on yksi keskeinen periaate hyvinvointialueen suunnittelussa, valmistelussa ja toiminnassa.

Tule mukaan – osallistu suunnitteluun ja kehittämiseen!

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle. Tule mukaan ja osallistu keskusteluun ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Järjestämme osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksina esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asukasraateja ja lisäksi pääset osallistumaan myös palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistumismuotoja on monia asiakastyytyväisyyskyselyistä kuntalaistilaisuuksiin ja avoimien ovien tapahtumiin.

Hyvinvointialueen aloittaessa uudistamme myös vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja. Yksi aluevaltuuston tärkeistä tehtävistä on vastata siitä, että asukkailla on käytössään monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia.

Aluevaalien äänioikeuden lisäksi hyvinvointialueen asukkailla on myös äänestysoikeus mahdollisissa hyvinvointialueen kansanäänestyksissä. Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on lisäksi oikeus tehdä hyvinvointialueen toimintaan liittyviä aloitteita. 

Hyvinvointialueelle asetetaan vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Näitä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Vaikuttamistoimielimet ovat mukana osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella. Ne ovat lakisääteisiä, mutta niillä ei ole päätösvaltaa.

Asetu ehdokkaaksi!

Aluevaaleihin ehdolle asettuvalla on merkittävä paikka rakentaa toimivaa ja kehittyvää hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueiden vastuulla on suuri osa julkisten palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Tämän takia ei ole merkityksetöntä, ketkä asioista ovat päättämässä hyvinvointialueella. Aluevaltuuston jäsenellä on tärkeä rooli ja paljon vastuuta hyvinvointialueella. 

Sinäkin voit asettua seuraavissa aluevaaleissa ehdokkaaksi! Seuraavat aluevaalit ovat kuntavaalien yhteydessä 2025. Aluevaalien ehdokkaiksi tarvitaan maakunnan eri puolilta sosiaali- ja terveysalan asioita tuntevia ja niistä kiinnostuneita sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat osaavia, tunnettuja ja yhteistyökykyisiä ja joilla on mahdollisuus kerätä ääniä yli puolue- ja kuntarajojen. Vaaleissa pääsemme eteläkarjalaisina äänestämään ja vaikuttamaan siihen, ketkä jatkossa Etelä-Karjalan sote-palvelujen järjestämisestä päättävät.

Lue tarkemmin ehdokasasettelusta www.vaalit.fi 

Äänestä mielestäsi sopivinta ehdokasta! 

Aluevaaleissa on kysymys meitä kaikkia koskettavasta asiasta eli terveydestä ja turvallisuudesta. Yhteisiä asioita Etelä-Karjalassa ovat toimintakyky, terveys, turvallisuus, hyvinvointi ja osallisuus. Niiden pohjalta rakennetaan myös tulevaa hyvinvointialuetta. Jotta Etelä-Karjalassa on jatkossakin hyvä asua, elää, opiskella ja tehdä töitä!

Äänestäjä pääsee omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että palvelut Etelä-Karjalassa toimivat. Yhteistyötä tarvitaan koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämiseksi.

Vaaliaikana perehdy ehdokkaisiin ja valitse itsellesi sopivin ehdokas ja äänestä!

Customer service