• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä » Hyvinvointialueen päätöksenteko

Hyvinvointialueen päätöksenteko

Hyvinvointialueen toimielimet ovat aluevaltuusto, aluehallitus, yksilöasioiden jaosto, henkilöstöjaosto, osallisuus- ja demokratiajohtokunta, tarkastuslautakunta, turvallisuuslautakunta ja aluevaalilautakunta.

Lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan vaikuttamistoimielimiä.

Hallintosääntö

Sidonnaisuudet

Hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa.  Ensimmäisen aluevaltuuston aluevaltuutetut valittiin 23.1.2022 aluevaaleissa. Yksittäisillä aluevaltuutetuilla on mahdollisuus saada haluamiaan asioitaan vireille. Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta. Aluevaltuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. ​

Aluehallitus

Aluevaltuuston edustajien keskuudesta valitaan jäsenet aluehallitukseen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Muut toimielimet

Aluevaltuuston ja aluehallituksen lisäksi hyvinvointialueen toimielimiä ovat yksilöasioiden jaosto, henkilöstöjaosto, osallisuus- ja demokratiajohtokunta, tarkastuslautakunta, turvallisuuslautakunta ja aluevaalilautakunta.

Vaikuttamistoimielimet

Aluehallitus asettaa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Näitä ovat

  • nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
  • vanhusneuvosto sekä 
  • vammaisneuvosto

Customer service