• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Sote-uudistuksessa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut uudistuivat. 1.1.2023 lähtien hyvinvointialueet ovat olleet vastuussa siitä, että saat tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Sinä asukkaana ja palvelujen käyttäjänä olet mukana hyvinvointialueen kehittämisessä ja sinä valitset myös hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa käyttävät aluevaltuuston päättäjät aluevaaleissa.

Vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyivät hyvinvointialueille. Tämä tarkoittaa Etelä-Karjalassa sitä, että sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos yhdessä muodostivat uuden Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, joka toimii palvelujen järjestäjänä. 

Hyvinvointialue vastaa perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon sekä  pelastustoimen palveluista. Kuntien vastuulla on muun muassa päivähoidon, opetuksen järjestäminen. Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö on tärkeää, jotta hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistetään yhdessä aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten hyväksi.

Hyvinvointialue on vastannut 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista
 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Etelä-Karjalan keskussairaala
 • Ensihoito, esim. ambulanssit
 • Pelastustoimi
 • Hammashoito
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus
Hyvinvointialue on vastannut 2023 lähtien muun muassa seuraavista pelastustoimen palveluista
 • Pelastustoimintapalvelut
  • Kiireellinen pelastustoiminta
  • Pelastustoiminta poikkeusoloissa
  • Kansainvälinen pelastustoiminta
 • Varautuminen
 • Onnettomuuksien ehkäisypalvelut
  • Turvallisuusviestintäpalvelut
  • Valvontapalvelut
  • Palontutkinta
  • Viranomaisohjaus- ja asiantuntijapalvelut
 • Ensivastetoiminta

Sopimuspalokunnat osallistuvat pelastuslaitoksen palveluiden tuottamiseen.

Toimialue

Etelä-Karjalan hyvinvointialue toimii Etelä-Karjalan maakunnan alueella, jossa asuu noin
127 000 asukasta. Etelä-Karjalan maakunnan muodostavat Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. 

Customer service