Kotoutumista edistävä sosiaalityö

Palvelussa arvioidaan sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeita ja tuetaan asiakasta elämänhallinnassa. Palvelu on tarkoitettu Etelä-Karjalassa alle kolme vuotta asuneille maahanmuuttajille.

Maahanmuuttajan ja sosiaaliohjaajien tapaaminen sosiaalitoimistolla.

Palvelua toteutetaan antamalla maahanmuuttajalle suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tukemalla mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Lisäksi palvelulla tuetaan ihmisen omaehtoista selviytymistä ja elämänhallintaa sekä pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä. Palvelun sisältö riippuu asiakkaan elämäntilanteesta ja yksilöllisistä tarpeista.

Palvelua tarjotaan koko Etelä-Karjalan alueella.

Kotoutumista edistävä sosiaalityö ja sosiaaliohjaus voivat sisältää mm.

  • ​palvelutarpeen arviointi ja palvelun suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa
  • sosiaaliturvaetuuksiin ja palveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • tukeminen ja ohjaaminen elämänhallintaan ja asumiseen liittyvissä asioissa
  • yksilölliseen kokonaistilanteeseen perustuvat päätökset täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta
  • taloudellinen ja sosiaalinen tuki kriisitilanteissa
Yhteystiedot​

Sosiaaliohjaaja Elina Wahlsten, puh. 040 146 3367

Sosiaaliohjaaja Sari Pekkinen, puh. 040 746 9870

Sosiaaliohjaaja Annukka Turkia, puh, 040 359 3337

Sosiaalityöntekijä Sanna Koivunen, puh. 040 198 8896

Sosiaalityöntekijä Tuija Isaksson, puh. 040 630 5704

Palvelusihteeri Anne Snellman, puh. 0400 285 970

Etelä-Karjalan maahanmuuttopalvelut vastaa maahanmuuttajien alkukartoituksista, kotoutumissuunnitelmista sekä pakolaisten kuntavastaanottoon liittyvistä tehtävistä ja tarjoaa neuvontaa ja opastusta maahanmuuttajille useilla eri kielillä.