• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä » Hallinto » Strategia

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategia vuosille 2023–2025

Hyvinvointialueen kokonaisstrategia on hyväksytty aluevaltuustossa joulukuussa 2022. Strategiaa tarkentuu 14.6.2023 aluevaltuuston hyväksymällä soten palvelustrategialla sekä myöhemmin hyväksyttävällä pelastustoimen palvelutasopäätöksellä. Näiden valmisteluun liittyvä asukkaiden ja sidosryhmien kantojen kuuleminen sekä osallistaminen toteutettiin huhtikuun aikana 2023.

Sivun sisältö:
 • Strategiavideo
 • Visio, missio ja arvot
 • Strategian kärjet
 • Palvelustrategia
 • Strategian toimeenpano-ohjelma

Strategiavideo

Etelä-Karjalan hyvinvointialue rakentaa yhteistyöllä hyvinvoivimman maakunnan

Visiomme

Olemme edelläkävijäyhteisö, jonka vuoksi hyvinvointialueellamme on saavutettavat palvelut, Suomen hyvinvoivin väestö ja onnellisimmat työntekijät.

Missiomme

Toimintamme lisää asukkaidemme terveyttä, toimintakykyä ja turvaa läpi elämän.

Hyvinvointialueen strategiakuva kertoo vision, mission ja strategian kärjet. Asiat on selitetty sivulla myös tekstin muodossa.
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiakuva

Toimintaamme ohjaavat arvot

 • Mie turvaan.
 • Mie uskallan.
 • Mie vastaan.
 • Mie välitän.

Strategiamme kärjet

 1. Henkilöstöön panostaminen: Uskomme siihen, että hyvinvoiva henkilöstö tekee oikeita asioita oikealla tavalla ja asiakastaan parhaalla tavalla palvellen. Vain hyvinvoiva henkilöstö voi rakentaa hyvinvointia kestävällä tavalla. Siksi olemme päättäneet nostaa perustyön tekijämme keskiöön – haluamme, että meillä työskentelevät onnelliset ja tekemisestämme ylpeät työntekijät.
 2. Prosessit ja sujuvuus: Tekemällä viisaita palveluvalintoja saamme enemmän ja mahdollistamme alueemme asukkaille sellaisia palveluita, joita he eniten paikallisesti tarvitsevat. Sujuvat toiminnat edellyttävät, että muodostamme yhteisen kuvan siitä mitä ja miten haluamme tehdä asioita ja siksi tärkeimpien prosessien kuvaaminen asiakkaan kannalta ja asiakkaan kanssa, tulee olla tekemisemme kärjessä. Sujuvuus ja prosessien erinomaisuus edellyttävät myös viisaita kumppanuuksia avarakatseisesti muodostaen.
 3. Palveluiden porrastus: Oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen palveluiden tarjonta on edellytys vaikuttavalle ja turvalliselle toiminnalle. Palvelut tulee saada oikeasta paikasta, läheltä silloin kun mahdollista ja sellaiselta ammattilaiselta, joka tehtävään parhaiten ja riittävästi osaamisensa puolesta sopii. Paljon palveluita tarvitsevien asiakkuuksien ohjaamisella ja moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen voimme myös varmistaa, että palvelut ovat koordinoituja, kustannuksiltaan järkeviä ja inhimillisiä.

Palvelustrategia

Aluevaltuusto hyväksyi palvelustrategian 14.6.2023 kokouksessaan. Palvelustrategian luonnokseen ja taustamateriaaliin voi tutustua aluevaltuuston esityslistan liitteiden kautta. Palvelustrategia täydentyy myöhemmin toimeenpano-ohjelmalla ja se tullaan lisäämään viimeisteltynä versiona syksyllä myös verkkosivuille.

Taustaselvitys

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toukokuussa 2023 STM:lle ja THL:lle toimittama taustaselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialueen talouden tilasta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021: 29 §:n 2 momentti).

Strategian toimeenpano-ohjelma

Aluevaltuusto on 11.10.2023 hyväksynyt strategian toimeenpano-ohjelman luonnoksen.

Henkilöstöohjelma

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen henkilöstöohjelma pohjautuu suoraan organisaatiota ohjaavaan päästrategiaan, jossa yhtenä kärkenä panostamme henkilöstöön. Uskomme siihen, että hyvinvoiva henkilöstö tekee oikeita asioita oikealla tavalla ja asiakastaan parhaalla tavalla palvellen.

Työnantajalupauksemme on: Myö välitetään toisistamme.

Etelä-Karjalan henkilöstöohjelmaan pääset tutustumaan alla olevasta tiedostosta.

Customer service