Yhteisöasuminen (ohjattu senioriasuminen)

Yhteisöasuminen (= Etelä-Karjalan hyvinvointialueella ohjattu senioriasuminen) on itsenäistä vuokra-asumista, jossa jokaisella asukkaalla on oma asunto.

Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, asukasta aktivoiva ja hänen omatoimisuuttaan tukeva toimintamalli. Ohjaaja on arjen tukena asukkaille arkipäivisin.

Yhteisöasumisen (ohjatun senioriasumisen) tavoitteena on asukkaan aktiivinen omien voimavarojen käyttö ja arjen hyvinvointi, joka tukee fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoa ja hyvää elämää.

Mahdolliset tarvittavat tukipalvelut asukkaalle voi tarvittaessa tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Ohjattuun senioriasumiseen on mahdollista saada kotihoidon palvelua perustuen sosiaalihuoltolain 36§:n mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kotihoidon myöntämisperusteisiin. Asukas maksaa käyttämistään tuki- ja kotihoidon palveluista.

Asiakasmaksut

Jos tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen:

Asiakastyytyväisyyskysely ohjatun senioriasumisen asiakkaille. Vastausaika 31.5.2023 mennessä.

Valtakunnalliset sähköiset palvelut

Suomi.fi palvelun logo
Mielenterveystalon logo
OmaKanta logo