Liikkuvat palvelut

Liikkuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen avulla voidaan hoitaa akuutteja tilanteita, tarjota perusterveydenhoitoa ja ennaltaehkäiseviä palveluita sekä tukea arjessa ja elämän haastavissa tilanteissa.

Etelä-Karjalassa asiakkaan luo koteihin, hoitolaitoksiin ja arkiympäristöihin liikkuu monia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kuten esimerkiksi ensihoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja lääkäreitä (esimerkiksi saattajia siirtokuljetuksiin).

Liikkuvilla sosiaali- ja terveyspalveluilla muun muassa turvataan maakunnan asukkaille yhdenvertainen palvelujen saatavuus sekä tuetaan kotona-asumista ja arjen toimintakykyä.

Liikkuvia palveluja ovat esimerkiksi

Useita palveluitamme tuodaan kotiin ja arkiympäristöihin, esimerkkeinä

Kuvassa ikääntynyt asiakas käyttää kahvinkeitintä toimintaterapeutin tukemana.