​​​​​​​​​​​​​​​​Hankinnat

Teemme yhteishankintoja HUSin ervan kanssa ja yhteistyössä HUS-Logistiikan kanssa. Kilpailutuksissa meillä on muitakin yhteistyökumppaneita, kuten Hansel Oy.  

Etelä-Karjalan hyvinvointialue ilmoittaa kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä maksuttomalla, sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA).​

Tarjouspyynnöt ovat saatavilla tarjouspalvelu toimittajaportaalissa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 7.6.2023 hankintojen strategiset linjaukset-ohjelman. Ohjelmaa on valmisteltu osana palvelustrategian valmistelua
sen osana. Hankintastrategisten linjausten taustalla on hankintalain ja siitä johdetun kansallisen hankintastrategian tavoitteet ja periaatteet. Ohjelmassa on aukikirjoitettu aluehallituksen toimintasäännössä hyväksymät ja palvelustrategiaan liitetyt hankintojen strategiset lähtökohdat ja toimintaperiaatteet. Hankintoja tullaan kehittämään aktiivisesti hyvinvointialueen palvelustrategian ja strategiaa täydentävien linjausten pohjalta.

Hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 24.5.2023 hankintojen Code of Conduct – vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset. Code of Conduct- vähimmäisvelvoitteilla turvataan työntekijöiden oikeuksia ja vastuullisten yritysten menestysmahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa. Toimittajilta edellytetään sitoutumista siihen, että tuotteen valmistus tai palvelu suoritetaan olosuhteissa, jotka ovat vähintään vähimmäisvelvoitteiden mukaisia.

Alla voimassa olevat sopimukset ja tulevat kilpailutukset. Lisätietoja voitte kysyä Hankinnoista.

Tietoa yhteistyöstä sote-alan palveluseteli- ja tukipalvelutuottajien kanssa löytyy täältä

Hankinnat yhteystiedot:

Hankinta-asiantuntija Janita Karjalainen p. 040 651 1225
Teknisten palvelujen ja tietohallinnan hankinnat, muut palveluhankinnat

Hankinta-asiantuntija Anu Kiiski p. 040 663 3302
Pelastuslaitoksen hankinnat

Hankinta-asiantuntija Henna Koskinen p. 040 147 8689

Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat, asiantuntijapalveluiden hankinnat

Hankinta-asiantuntija Irene Pulli​ p. 040 759 6687

Hoitotarvikkeet, välineet, kalusteet ja laitteet

Hankintapäällikkö Leena Luukka p. 040 163 1223
Hankintojen tuki, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat​, muut hankinnat

Lakimies Mari Kähkönen p. 040 651 0449


Sähköposti [email protected] tai [email protected]

Valto Käkelän katu 3 C Toimistotalo Ruori 2.kerros
53130 Lappeenranta