• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä » Hallinto » Hankinnat

​​​​​​​​​​​​​​​​Hankinnat

Hyvinvointialueella toteuttavilla hankinnoilla ja niiden kilpailutuksilla edistetään hyvinvointialueelle ja sen palveluille asetettavia strategisia tavoitteita. Hankinnat toteutetaan taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti ja niissä hyödynnetään olemassa olevat kilpailuolosuhteet sekä otetaan huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue ilmoittaa kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat HILMA:ssa ja Tarjouspalvelu-palvelussa.

Hoitotarvikkeet kilpailutamme pääsääntöisesti yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa. Muita yhteystyökumppaneitamme ovat Lappeenrannan kaupunki, Hansel Oy, Sansia Oy ja Sarastia Oy.

Tarjouspyynnöt ovat saatavilla tarjouspalvelu toimittajaportaalissa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 7.6.2023 hankintojen strategiset linjaukset-ohjelman. Ohjelmaa on valmisteltu osana palvelustrategian valmistelua
sen osana. Hankintastrategisten linjausten taustalla on hankintalain ja siitä johdetun kansallisen hankintastrategian tavoitteet ja periaatteet. Ohjelmassa on aukikirjoitettu aluehallituksen toimintasäännössä hyväksymät ja palvelustrategiaan liitetyt hankintojen strategiset lähtökohdat ja toimintaperiaatteet. Hankintoja tullaan kehittämään aktiivisesti hyvinvointialueen palvelustrategian ja strategiaa täydentävien linjausten pohjalta.

Hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 24.5.2023 hankintojen Code of Conduct – vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset. Code of Conduct- vähimmäisvelvoitteilla turvataan työntekijöiden oikeuksia ja vastuullisten yritysten menestysmahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa. Toimittajilta edellytetään sitoutumista siihen, että tuotteen valmistus tai palvelu suoritetaan olosuhteissa, jotka ovat vähintään vähimmäisvelvoitteiden mukaisia.

Alla voimassa olevat sopimukset ja tulevat kilpailutukset. Lisätietoja voitte kysyä Hankinnoista.

Tietoa yhteistyöstä sote-alan palveluseteli- ja tukipalvelutuottajien kanssa löytyy täältä

Hankinnat yhteystiedot:

Hankinta-asiantuntija Janita Karjalainen p. 040 651 1225
Teknisten palvelujen ja tietohallinnan hankinnat, muut palveluhankinnat

Hankinta-asiantuntija Henna Koskinen p. 040 147 8689

Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat, asiantuntijapalveluiden hankinnat, pelastuslaitoksen hankinnat

Hankinta-asiantuntija Irene Pulli​ p. 040 759 6687

Hoitotarvikkeet, välineet, kalusteet ja laitteet

Hankintapäällikkö Leena Luukka p. 040 163 1223
Hankintojen tuki, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat​, muut hankinnat


Sähköposti [email protected] tai [email protected]

Valto Käkelän katu 3 C Toimistotalo Ruori 2.kerros
53130 Lappeenranta

Customer service