• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Eksoten toiminta päättynyt 31.12.2022

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toiminta päättyi 31.12.2022

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tuotti 31.12.2022 saakka julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin 129 000 asukkaalle. 1.1.2023 aloitti Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Tämä arkisto-osio sisältää tietoa Eksoten aikaisesta päätöksenteosta. Muita Eksoten aikaisia tietoja voi pyytää kirjaamosta tai suoraan siitä yksiköistä, joita asia koskee.

Siirry asiakkaiden etusivulle
Siirry hyvinvointialueen etusivulle

Eksoten aikainen päätöksenteko

Eksoten ylintä päätösvaltaa käytti valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsivat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuusto vastasi Eksoten strategisesta johtamisesta. 

Hallitus johti Eksoten toimintaa. Hallitukseen kuului 13 Eksoten valtuuston
valitsemaa jäsentä. 

Eksoten operatiivisesta johtamisesta vastasi valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena erityisesti taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimi jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva ​neuvottelukunta. ​​

Customer service