• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen (aiemmin palveluasuminen)

​Yhteisöllinen asuminen (aiemmin palveluasuminen) on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat esteettömän asunnon sekä mahdollisesti tukipalveluja, hoitoa tai huolenpitoa.

Yhteisöllisessä asumisessa asukas maksaa kiinteistön omistajan vuokrasopimuksessa määrittelemän vuokran. Asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut järjestetään yhteisöllisestä palvelusta erillisinä sosiaalipalveluin esim. tukipalveluina tai kotihoitona.

Tukipalvelut (ateriat, turvapuhelin, siivous, pyykkihuolto, asiointipalvelu) asiakas järjestää haluamallaan tavalla. Asukkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi, jonka perusteella hänelle tarvittaessa myönnetään Etelä-Karjalan hyvinvointialueen järjestämät tukipalvelut, jolloin hän maksaa niistä tukipalveluhinnaston mukaisen maksun. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asukkaalle myönnetään tarvittaessa apua hoivaan ja hoitoon, joista hän maksaa palveluhinnaston mukaisen kotihoidon maksun.

Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen palvelupaikat:

Customer service