• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Kanssasi vauvasta vaariin » Perhe ja lapset » Koululaisten palvelut

Koululaisten palvelut

Piirretty kuva erilaisista monimuotoisista perheistä. Taustalla on Omaperheen logosta
Tutustu Omaperhe-verkkopalveluun!

Omaperheestä löydät luotettavaa ja ajantasaista tietoa ja sisältöä lapsiperheen elämästä aina raskausajasta lapsen syntymään ja kasvuun täysi-ikäiseksi saakka! Löydät myös apua perheiden ongelmiin ja tietoa alueesi palveluista perheille. Omaperhe.fi

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden oppilashuollon palvelut

Video: Oppilashuollon palvelut – sinua varten – esi- ja perusopetus. Kieliversiot (ruotsi, englanti, venäjä) löytyvät Dreambrokerista

Kaikille lapsille ja nuorille yhteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita ovat perheiden hyvinvointi, ennaltaehkäisevä hoitotyö sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin seuranta ja tukeminen. Lisäksi seurataan ja tuetaan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kasvua. Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan tarkoituksenmukaiseen jatkotutkimukseen. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointi sekä kotien ja oppilaitoksen välisen yhteistyön toteuttaminen on kaikkien oppilaitoksessa oppilaiden kanssa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työtekijöiden vastuulla.

Kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin.

Koulupsykologit ovat apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.

Kouluterveydenhoitajat toteuttavat terveystarkastuksia yhteistyössä koululääkäreiden kanssa. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti hyvinvointi- ja terveysasemilla.

Kouluterveydenhuollon tarkastukset alkavat 6-vuotiaana. Tarkastuksen tekee terveydenhoitaja siinä koulussa, johon lapsi menee ensimmäiselle luokalle. Aika tarkastukseen varataan puhelimitse suoraan terveydenhoitajalta.​

Asiantuntijaryhmä

Oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä silloin, kun tarvitaan monipuolista eri alojen asiantuntemusta oppilaan tuen järjestämiseen. Ryhmän jäsenistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa.​

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden oppilashuollon palveluiden toiminnasta vastaavat henkilöt

Perhekeskus – lasten ja nuorten peruspalvelut
Ylilääkäri Leea Siintamo, puh. 040 651 1958

Koulukuraattoripalvelut
Toimintayksikön esimies​ Heidi Pietinen puh. 040 778 0602
Vastaavan kuraattorin tehtävä, konsultaatio Heidi Pietinen.

Koulupsykologipalvelut
Vs. toimintayksikön esimies Heidi Pietinen puh. 040 778 0602

Kouluterveydenhuolto
Toimintayksikön esimies Kaisa Riikonen puh. 040 774 6694

Oppilashuollon palvelut, toimisto

Pohjolankatu 2
53100 Lappeenranta
​Toimisto puh. 040 146 3301
Avoinna ma–to klo 9–15, pe ja juhlapyhien aattopäivinä klo 9–14.

Customer service