Aluevaltuusto

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa.  Aluevaltuuston edustajat valitaan aluevaaleissa. Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta. Aluevaltuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. ​

Aluevaltuuston puheenjohtajisto valtuustokaudella 2022–2025:
Helena Puolakka, puheenjohtaja, KOK
Eeva Arvela, 1. varapuheenjohtaja, SDP
Lassi Valkeapää, 2. varapuheenjohtaja, KESK
Sami Rossi, 3. varapuheenjohtaja, PS

Aluevaltuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Aluevaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään nähtävänä viimeistään kokousta seuraavan viikon perjantaista lähtien hyvinvointialueen
verkkosivuilla ja aluevaltuuston pöytäkirjat pidetään hyvinvointialueen verkkosivuilla neljän (4) vuoden ajan, minkä jälkeen ne on saatavissa hyvinvointialueen kirjaamosta. 

Kokousaikataulu vuodelle 2023
vuoden 2022 kokoukset
Kokousasiakirjat