• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Toimipisteet » Liikkuvat palvelut » Kotisairaala

Kotisairaala

Kotisairaala tuo sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin.

Hyvinvointialueen kotisairaala käsittää liikkuvat yhden hengen päivystysyksiköt sekä tehostetun kotisairaanhoidon (tehosa). Kotisairaalan yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä eri erikoisalojen, poliklinikoiden, osastojen, päivystyksen, tilannekeskuksen ja ensihoidon kanssa. Toiminto ei korvaa muita kotiin vietäviä palveluja, vaan täydentää niiden valikoimaa.

Kansalainen ei voi itse valita liikkuvia sairaanhoidon palveluja, vaan hyvinvointialueen ammattilaiset arvioivat asiakkaalle tarkoituksenmukaisimman avun.

Kotisairaala tarkoittaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa joka on vaihtoehto osastohoidolle, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi kriteereiden täyttyvän, potilas niin haluaa, ja hänen tilansa sen sallii. Kotisairaalahoitoa toteutetaan potilaan kotona, palveluasumisyksikössä sekä terveys- ja hyvinvointiasemien vastaanotoilla koko hyvinvointialueella. Kotisairaalan toiminnalla voidaan mahdollisesti välttää potilaan osastohoito kokonaan tai lyhentää osastohoidon jaksoa tukemalla potilaan varhaista kotiutumista. Potilaalle kotisairaala tarjoaa mahdollisuuden saada sairaalatasoista hoitoa kotiin, jossa ympäristö, sosiaaliset kontaktit sekä luonnolliset aktiviteetit tukevat omatoimisuutta ja toipumista.

Hyvinvointialueen kotisairaala käsittää liikkuvat yhden hengen päivystysyksiköt sekä tehostetun kotisairaanhoidon (tehosan). Kotisairaalan yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä eri erikoisalojen, poliklinikoiden, osastojen, päivystyksen, tilannekeskuksen ja ensihoidon kanssa. Toiminto ei korvaa muita kotiin vietäviä palveluja vaan täydentää palveluvalikoimaa.

Kotisairaalan hoitaja ja potilas potilaan kotona

Kotisairaalahoito voi sisältää esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa tai nesteytystä, kipupumppuhoitoa, vieridiagnostiikkaa, hoidon tarpeen arviota ja erikoisosaamista vaativia hoitotoimenpiteitä. Kotisairaala tarjoaa myös palliatiivista hoitoa ja mahdollistaa kotisaattohoidon. Tehostamalla kotona tapahtuvaa sairaalatasoista hoitoa vähennetään paineita sairaaloiden osastoilta, mahdollistetaan sairaalapaikkoja niille, jotka niitä todella tarvitsevat, sekä ennaltaehkäistään sairaalainfektioiden syntymistä. Kotisairaalan hoitoon tullaan lähetteellä, joten kansalainen ei voi itse valita kotisairaalan palveluja.


Esihenkilöt:
Palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen
Toimintayksikön esimies Annika Ovaskainen

Customer service