• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Tarvitsetko apua? » Kiire? » Ensihoito

Ensihoitoyksikkö

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen,
ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön.

Kiireellisissä hätätilanteissa soita 112

Milloin soitan hätänumeroon?

  • Soita hätänumeroon vain kiireellisissä, henkeä tai terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa.
  • Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita hätänumeroon.
  • Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja vastata kysymyksiin.
  • Hätäkeskuspäivystäjä tekee puhelun aikana arvion avun tarpeen kiireellisyydestä sinulta saamiensa tietojen perusteella ja lähettää tarvittaessa ensihoitoyksikön paikalle.
  • Hätäkeskuksella ei ole yleistä velvoitetta lähettää ensihoitoyksikköä kohteeseen aina kun sitä pyydetään, vaan päätös avun lähettämisestä tehdään hätäkeskuspäivystäjän riskinarvion perusteella.

Hätänumeroon 112 voi ottaa yhteyttä myös tekstiviestillä

Näin kirjoitat hätätekstiviestin

  • Hätäkeskuspäivystäjä kysyy tekstiviesteissä avuntarvitsijalta samat perustiedot kuin hätäpuhelun aikana ja tekee lain mukaisen riskinarvion avun välittämisestä.
  • Nopea avun saaminen kannattaa varmistaa lähettämällä mahdollisimman paljon tietoa jo ensimmäisessä viestissä.
  • Ensimmäisen viestin jälkeen hätäkeskuspäivystäjä kysyy tarvittavia lisätietoja.

Tietoa meistä

Hyvinvointialueella ensihoito on osana terveyspalveluiden kokonaisuutta. Hyvinvointialueen ensihoito kuuluu Akuuttiin tulosyksikköön yhdessä päivystyksen, päivystysosaston ja kotisairaalan kanssa. Kotisairaalaan kuuluvat tehostettu kotisairaanhoito, liikkuvat päivystysyksiköt sekä tilannekeskus.

Etelä-Karjalassa on 11 ambulanssia sijoiteltuna ympäri maakuntaa Lappeenrantaan, Imatralle, Luumäelle, Savitaipaleelle, Joutsenoon, Ruokolahdelle, Rautjärvelle sekä Parikkalaan, ja ne ovat välittömässä valmiudessa 24/7. Ambulansseja tukee kenttäjohtoyksikkö sekä ensihoitolääkäri, joiden asemapaikka sijaitsee Lappeenrannassa.

Ensihoito on kehittynyt hurjasti viimeisen 20 vuoden aikana sekä ensihoitotehtävien että koulutuksen osalta. Hoidamme vuosittain noin 25 000 ensihoitotehtävää. Eksoten ensihoidossa on mahdollista tehdä laajaa ja laadukasta potilaan tutkimista, hoitoa ja lääkitsemistä. Tästä johtuen pystymmekin hoitamaan ison osan ensihoidon potilaista kotona.

Video hätätilanteisiin varautumisesta

Katso tästä lyhyt video siitä, kuinka hätätilanteisiin voi varautua ja miten hätätilanteessa kotona tulee toimia.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa


Ensihoidon esihenkilöt Kati Saarikivi (vakituinen henkilöstö) ja Timo Tanninen (sijaiset ja resurssien hallinta)

Akuutin tulosyksikön palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen

Akuutin tulosyksikön ylilääkäri Pekka Korvenoja

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)ekhva.fi

Ensihoito-opiskelijat voivat tiedustella harjoitteluunsa liittyviä asioita osoitteesta [email protected]

Hätäkeskusrekisterin tietopyynnöt

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on Hätäkeskuslaitoksen ensihoidon tietojen rekisterin pitäjä 1.1.2024 alkaen. Itse hätäkeskustoiminnasta vastaa edelleen Hätäkeskuslaitos.

Hätäkeskusrekisteriin liittyvät tietopyynnöt ja tietojen tarkastusoikeuden käyttö on kuvattu ja siihen liittyvät lomakkeet löytyvät Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilta Hätäkeskuslaitoksen tietosuojaselosteet ja tietopyynnöt – Hätäkeskuslaitos (112.fi).

Customer service