• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä » Hallinto » Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

  • kokoaa alueen kuntien vahvuudet ja huolenaiheet
  • kuvaa alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä
  • kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita alueella
  • asettaa ja kohdentaa tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa
  • toimii hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokoavana strategisena asiakirjana
  • välittää tietoa valtionhallintoon.

Alueellinen hyvinvointikertomus määrittelee, mitä alueellinen toimija, kuten hyvinvointialue, tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kertomus ja sen suunnitelmaosa kuvaa hyvinvointialueen toimia ja yhteistyötä kuntien ja ja muiden toimijoiden kanssa.

Alueellinen hyvinvointikertomus on tehty yhteistyössä kuntien kanssa ja se sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja arvioinnin toteutuneesta toiminnasta. Toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus.


Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman lisäksi on laadittu seuraavat lakisääteiset väestöryhmäkohtaiset erillissuunnitelmat:


Lisätietoa THL alueellinen hyvinvointikertomus

Customer service