Yleiset yhteystiedot

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)ekhva.fi

​Huom! Sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi. Salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei tule lähettää sähköpostilla. Jos sähköpostiviesti sisältää salassa pidettäviä henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita, palautteeseen ei Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta vastata sähköpostilla.​​

Vaihde

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamo

 ​Faksi 05 352 7800

sähköposti: [email protected]

Kirjaamo sijaitsee Toimistotalo Ruorin 1. kerroksessa.

Postiosoite

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Y-tunnus

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Y-tunnus 3221313-1

Laskutustiedot

Asiakas- ja potilasm​aksut   

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen laskutuksen standardipalvelut hoitaa Meidän IT ja talous Oy. Laskuihin liittyvät kyselyt ja tiedustelut palvelupuhelin 013 339 0750.

Laskutusosoite   

Laskun osoitetiedoissa/viitetiedoissa tulee ilmoittaa tilaavan yksikön/tilaajan nimi, jotta lasku osataan reitittää oikealle käsittelijälle.

Toivomme, että ostolaskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskut

Verkkolaskuoperaattorimme on Basware, jonka tunnus on BAWCFI22.
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 003732213131.
Seuraavissa yksiköissä käytetään verkkolaskuosoitteen perässä tarkennetta:

  • Apuvälinekeskus (tarkenne 152)  003732213131152
  • YPH-Effica (tarkenne 153)  003732213131153
  • Sairaala-apteekki (tarkenne 154)  003732213131154
Paperilaskut

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
(Tilaavan yksikön nimi)
PL 9892
00026 BASWARE
Huom. Tähän osoitteeseen lähetetään vain ostolaskuja, osoitetta EI saa käyttää tavaran toimitusosoitteena.
 
Ne perhe- ja sosiaalipalveluiden laskut, jotka on pyydetty lähettämään suoraan sosiaalitoimen yksiköihin, lähetetään Lappeenrannassa yksikön omaan osoitteeseen tai ympäristökuntien alueella sijaitseviin sosiaalitoimistoihin. Yhteystiedot löytyvät palveluiden omilta verkkosivuilta. 

Hyödyllisiä linkkejä:

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Lomakkeet ja hakemukset

Tietojen tarkastaminen

Tietopyynnöt ja lausunnot

Palaute