Neuvolapsykologi

    ​​​​​​​Neuvolapsykologin palvelut ovat käytettävissä kaikille Etelä-karjalan hyvinvointialueella asuvien neuvolaikäisten 1-5-vuotiaiden lasten vanhemmille. Neuvolapsykologi auttaa vanhempia ja perhettä niissä tilanteissa, kun vanhemmuutta ja perheen hyvinvointia voi kuormittaa mm. lapsen kehitykselliset haasteet, kasvatuskysymykset tai vanhemmuuden haasteet, perheenjäsenen sairaus, uupumus tai kriisi. Hoitosuhteet ovat lyhytkestoisia. Ei suoraa ajanvarausta. Neuvolapsykologille voi ohjautua neuvolaterveydenhoitajien kautta.