• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Lastenvalvojat

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvojat hoitavat erotilanteissa lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimusasioita sekä isyyden ja äitiyden selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi yksikössä laaditaan tuomioistuimen pyynnöstä olosuhdeselvityksiä lasten huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa riita-asioissa sekä toteutetaan viranomaispäätöksellä lasten ja vanhempien välisiä valvottuja ja tuettuja tapaamisia ja valvottuja vaihtoja. Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia ja lastenvalvojien luona asioidaan aina ajanvarauksella.

Lastenvalvojien ja tapaamispaikan yhteystiedot:

​Lastenvalvojien puhelinaika on ma-to klo 9.00-10.00

Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Taipalsaari ja Savitaipale
Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 7, 53900 Lappeenranta
Lastenvalvoja Anne-Mari Thomander  puh. 040 127 4290
Lastenvalvoja Miina Tyni puh. 040 545 6681
Lastenvalvoja Kirsi Vahvanen puh. 040 755 5436
Lastenvalvoja Sari Niiranen puh. 0400 235 167

Vs. toimintayksikön esimies Jaana Salakari puh. 040 651 1838
Palvelusihteeri Anne Siirilä puh. 040 651 3940

Imatra
Lasten ja nuorten talo, Tainionkoskentie 14, 55120 Imatra
Lastenvalvoja Leena Hyvärinen puh. 040 513 3036

Parikkala ja Rautjärvi 
Lastenvalvoja Sari Niiranen puh. 0400 235 167

Ruokolahti 
Lastenvalvoja Leena Hyvärinen puh. 040 513 3036

Tapaamispaikka Myllytupa
Kotimäenkatu 6 B, 53550 Lappeenranta
Perheohjaaja Teija Turunen-Iloani puh. 040 6511 607
Perheohjaaja Sari Suikkanen puh. 040 7099 334 ([email protected])

Ajan varaaminen lastenvalvojalle ja valmistautuminen lastenvalvojan tapaamiseen

Varaa aika lastenvalvojalle puhelimitse ma–to klo 9–10 tai Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sähköisen asiointipalvelun kautta (linkin löydät sivun alareunasta). Mikäli olet asioinut lastenvalvojalla aikaisemmin, varaa aika samalle lastenvalvojalle asiasi hoitamisen sujuvuuden takia. Mikäli tarvitset tulkkia, tee ajanvaraus puhelimitse. Sähköinen ajanvaraus on käytössä Lappeenrannan ja Imatran alueilla asioiville. Sähköiseen ajanvaraukseen kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Ilmoita sähköisen ajanvarauksen yhteydessä, ketä asiointi koskee, mistä asioista ajanvarauksen yhteydessä on tarkoitus sopia sekä muut huomioitavat asiat.

Sopimusasioissa vanhemmat asioivat yhdessä varatulla ajalla. Mikäli vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, molemmat vanhemmat voivat asioida oman kotikuntansa lastenvalvojalla. Ajanvarauksen tehnyt vanhempi ilmoittaa varatusta ajasta toiselle vanhemmalle. Varatulle ajalle tulee ottaa mukaan lasta koskevat aikaisemmat sopimukset, mikäli ne eivät ole Eksoten lastenvalvojan vahvistamia, tai lapsen asioista on voimassaoleva tuomioistuimen päätös.

Valmistautuessaan lastenvalvojan luona käytäviin sopimusneuvotteluihin, vanhemmat voivat käyttää apunaan ns. vanhemmuussuunnitelmaa. Sen avulla vanhemmat voivat helpottaa keskinäisiä neuvottelujaan sekä laatia suunnitelman, joka auttaa pitämään lapsen tarpeet ja hyvinvoinnin käytännön järjestelyjen keskiössä.

Lastenvalvojan on ennen lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistamista varmistuttava siitä, että lapsi on saanut ilmaista mielipiteensä häntä koskevissa sopimusasioissa. Lapsen mielipiteen selvittäminen on ensisijaisesti vanhempien tehtävä. Vanhempien tulee siten keskustella ennen varattua aikaa lapsen kanssa tämän mielipiteen ja toiveiden selvittämiseksi. Keskustellessaan lapsen kanssa vanhempien tulee huomioida lapsen ikä ja kehitystaso.                                                  

Lastenvalvoja voi laatia elatussopimusneuvotteluiden yhteydessä elatuslaskelman, jota vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Laskelman laatimista varten molempien vanhempien on täytettävä varallisuusselvityslomake sekä otettava se mukaan varatulle ajalle tulo- ja menotietoja koskevine tositteineen.                                          

Mikäli vanhemmilla on erimielisyyttä lapseen liittyvistä asioista, heidän on mahdollista asioida myös perheasioiden sovittelijan luona. Lisätietoja Perheasioiden sovittelusta ja muista eroperheille suunnatuista tukipalveluista saa lastenvalvojilta.

Ajan varaus Omapalvelun kautta:

 Varatun ajan peruminen

Varatun ajan voi perua tai siirtää puhelimitse. Sopimusasioissa peruutus koskee molempia vanhempia. Muistathan peruuttaa ajan mahdollisimman pian, jotta aikaa voidaan tarjota toiselle asiakkaalle sekä ilmoittaa ajan perumisesta myös toiselle vanhemmalle.

Elatusapujen ja elatustukien määrät 1.1.2024 alkaen

Sähköiset palvelumme

Tiesitkö, että eteläkarjalaisena voit hoitaa monia asioita kanssamme sähköisesti 24/7, vuoden jokaisena päivänä?

Customer service