• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Mediatiedotteet » Ekhva selvittää ohjatun senioriasumisen muutostarpeita
senioripalvelut

Ekhva selvittää ohjatun senioriasumisen muutostarpeita

,
Seitsemästä kohteesta neljä muuttuisi yhteisöllisen asumisen yksiköiksi ja kolme tavallisiksi vuokrataloiksi, jonne on saatavilla palveluja.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (Ekhva) tekee laajaa selvitystä ikäihmisten asumispalveluista. Siihen liittyen tarkastelussa ovat nyt ensimmäisten joukossa ohjatun senioriasumisen yksiköt, jotka viime vuonna voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen vastaavat palvelusisällöltään käytännössä yhteisöllistä asumista.

Lakimuutoksen vuoksi yhteisölliseen asumiseen tulee valita ne asukkaat, jotka täyttävät yksilöllisen palvelutarpeen kriteerit. Tällä hetkellä ohjattu toiminta on ollut tarjolla laajemmalle asiakaskunnalle, joka ei näitä kriteerejä täytä. Yhteisöllisen asumisen maksuperusteet ovat erilaiset kuin ohjatun senioriasumisen eikä maksutonta senioriasumisen mallia ole mahdollista jatkaa.

– Muutostarpeen taustalla ovat myös hyvinvointialueen sopeuttamisohjelma ja tarve optimoida asumispalveluja siten, että kaikille tarvitsijoille löytyisi mahdollisimman nopeasti oikea asumismuoto, sosiaalipalvelun toimialuejohtaja Anu Koivumäki sanoo.

Koskee seitsemää yksikköä

Tällä hetkellä ohjattua senioriasumista järjestetään Ekhvan alueella yhteensä seitsemässä eri yksikössä: Lappeenrannassa Pormestarinkatu, Tuomikoti, Tietäjänkatu ja Kiviharjunkatu, Imatralla Immalan Loiste, Taipalsaarella Myllyrinne ja Luumäellä Patteritie. Kaikki nämä yksiköt ovat tarkastelun kohteena.

Yhteisöllisen asumisen yksiköksi on alustavasti tarkoitus muuttaa Tuomikoti, Tietäjänkatu, Pormestarinkatu ja Patteritie. Muut yksiköt voivat muuttua esimerkiksi tavallisiksi vuokra-asunnoiksi. Vaikka vuokra-asumisessa ohjaaja ei ole enää paikalla, on ikäihmisen mahdollista saada erilaista tukea kotiin palvelutarpeen arvion mukaisin kriteerein.

-Valmisteluun liittyen asukkaille on tällä viikolla lähetetty tiedote suunnitelmista. Myös henkilökunnan kanssa on aiheesta neuvoteltu, toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtaja Irina Snellman kertoo.

Ikäihmisten asumispalvelujen kehittämissuunnitelma tulee alustavan arvion mukaan kesäkuussa aluehallitukseen linjattavaksi.

Lisätietoja:

Irina Snellman, toimintakyky- ja hoivapalvelujen johtaja, p. 040 358 9224, [email protected]

Anu Koivumäki, sosiaalipalvelun toimialuejohtaja,p. 040 768 8783[email protected]

Yhteisöllinen asuminen

  • Hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä.
  • Asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.
  • Yhteisöllistä asumista järjestetään asiakkaalle, joka tarvitsee sitä alentuneen toimintakyvyn tai kohonneen hoidon ja huolenpidon tarpeen vuoksi johtuen korkeasta iästä, sairaudesta, vammasta tai muusta vastaavasta syystä. 

(Lähde:Valvira)

Customer service