Kouluttaja- ja ohjaajalääkäri

Etelä-Karjalan hyvvointialueella toimii yksi terveyskeskus, Etelä-Karjalan terveyskeskus. Erikoistuville sopivia toimipisteitä löytyy lähes joka kunnasta. Erikoistuvien ja YEK-vaiheen lääkärien koulutuksesta vastaavat kouluttajakoulutuksen saaneet kouluttaja- ja ohjaajalääkärit, jotka ovat kiinnostuneet kouluttamisesta ja nuorten kollegoiden tukemisesta. Heidän apunaan toimii koulutusylilääkäri, joka koordinoi koulutuskokonaisuutta ja toimii yhteistyössä HUS pth-yksikön verkoston muiden koulutusylilääkäreiden kanssa. Toimimme Helsingin yliopiston ohjeiden mukaisesti ja panostamme koulutukseen ja ohjaamiseen, jotta saisit meiltä mahdollisimman hyvän kokemuksen ja osaamisen työhösi.

Sammonlahden hyvinvointiasema sijoittui 3. sijalle ja Armilan terveysasema 4. sijalle Hyksin erityisvastuualueen 82 koulutusaseman joukossa. HUSin ja Helsingin yliopiston teettämässä koulutusterveyskeskuskyselyssä selvitettiin, miten lääkärien jatkokoulutus on järjestetty Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuksissa.​

Erikoislääkärikoulutuksesta Etelä-Karjalan keskussairaalassa vastaavat yleensä klinikoiden ylilääkärit. Osalla heistä on kouluttajakoulutus, osa on lisäksi oman alansa dosentteja. Koulutus noudattaa lääketieteellisten tiedekuntien antamia ohjeita ja sisältöä, jotka on lueteltu kunkin erikoisalan lokikirjassa. Hallinnon koulutuksen (lähijohtaminen) voi suorittaa sen tiedekunnan ohjelman mukaan, mihin tiedekuntaan on ilmoittautunut erikoistumaan. Klinikoissa käytännön lääketieteen opettajina toimivat kaikki erikoislääkärit ja perehtyneet erikoistuvat lääkärit. 

Kaikki koulutuspaikat ja hyväksyttävät koulutusmäärät on lueteltu Helsin​gin yliopiston verkkosivuilla​.