Järjestöyhteistyö

Järjestöt tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottamalla erilaisia toimintoja kuntalaisten hyväksi.

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa

Etelä-Karjalan tapahtumakalenteri Täältä löydät tietoa Etelä-Karjalan tapahtumista.

Etelä-Karjalan harrastuskalenteri Täältä löydät tietoa Etelä-Karjalan harrastusmahdollisuuksista.

Järjestömyönteinen hyvinvointialue: Kehittämisen kumppanuuskahvit

Kumppanuuskahvit ovat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vetämä kaikille järjestöille ja yhdistyksille avoin ja vapaamuotoinen yhteiskehittämisalusta, johon osallistuvat järjestöedustajien lisäksi terveys- ja hyvinvointiasemien järjestöyhteyshenkilöitä sekä asiantuntijoita hyvinvointialueen hyte-tiimistä ja kehittämispalveluista.

Kumppanuuskahveilla edistetään osallisuuden toimintakulttuuria: keskustellaan, kehitetään ja ideoidaan yhdessä. Myös kehittämiskohteet sovitaan yhdessä. Kumppanuuskahvit keitetään kolmesti vuodessa, iltapäivisin tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

Kumppanuuskahvien tavoitteena on parantaa viestintää ja palveluketjuja sekä lisätä kumppanuutta peruspalveluiden tuottamisessa. Tavoitteena on nostaa järjestöjen ja yhdistysten tuet ja palvelut selkeämmin esille, jotta terveys- ja sosiaalipalvelujen asiakkaat saavat apua sujuvasti ja ennakoivasti.


Lisätietoja:
Osallisuus- ja järjestöasiantuntija Heini Maijanen, puh. 040 5647145 tai [email protected]

OLKA-toiminta Etelä-Karjalassa

OLKA®-toiminta on sairaalan ja järjestöjen yhteistyötä sairaalalla sekä hyvinvointiasemilla. Toimintaa koordinoi Etelä-Karjalan hyvinvointialue ja Etelä-Karjalan yhdistykset ry osana valtakunnallista OLKA-verkostoa, jota hallinnoi HUS ja HyTe ry.

OLKA-toiminta yhtenäistää sairaalalla tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan. Vapaaehtoiset tarjoavat sairaalalla kiireettömiä kohtaamisia niin vertaistukijoina, sairaalaoppaina kuin juttukavereinakin.

Etelä-Karjalan keskussairaalan A-aulassa, lähellä pääovea sijaitsee OLKA-piste. Sieltä löydät tietoa järjestöjen toiminnasta. OLKA:n koordinaattori auttaa myös löytämään sinua tukevan yhdistyksen toiminnan pariin.  

Sosiaali- ja terveysalaan liittyvät yhdistykset pitävät OLKA-pisteellä teemapäiviä, joissa heidän toimintansa tulee sairaalalla kävijöille ja henkilökunnalle tutuksi. Myös sairaalalla toteutettava vertaistuki järjestetään tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa.  Vertaistukijoita vierailee K5 ja K7 osastoilla yhteistyössä Kaakkois-Suomen sydänalueen, AHV-yhdistyksen ja Diabetesyhdistyksen kanssa.

Yhdistysten teemapäivät sairaalan OLKA-pisteellä, vanhan pääoven lähellä, A-aulassa:

5.9 klo 9–12 Lappeenrannan Seudun Diabetesyhdistys, tietoa ja tukea diabetekseen liittyen

18.9 klo 9–12 Etelä-Karjalan Muisti ry, tietoa muistista ja muistisairauksista

19.9 klo 10–13 Etelä-Karjalan Keliakiayhdistys, apua ja tukea gluteenittomaan ruokavalioon liittyen

27.9 klo 9–12 Ennakoiva talousneuvonta, Lappeenrannan oikeusaputoimisto, talousneuvola tutuksi, asiantuntija Mia Lustberg paikalla

28.9 klo 9–12 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, asiantuntija kertomassa päihde- ja pelihaitoista

Tule mukaan ja varaa yhdistykselle oma teemapäivä projektikoordinaattorin Sarin kautta! Kuvia toteutuneista teemapäivistä löydät OLKA Etelä-Karjalan somekanavilta.

Uusia vapaaehtoisia ja yhdistyksiä otetaan toimintaan mukaan jatkuvasti. Ota yhteyttä koordinaattoreihin, jos haluat lisää tietoa tai mukaan OLKA-toimintaan. 

Projektikoordinaattori Sari Tammeslehto 

[email protected] 

p. 041 312 1368 

Kokemusasiantuntijakoordinaattori Kukka-Maaria Kalpio (mm. hyvinvointiasemien OLKA-pisteet)

[email protected] 

p. 040 651 3141 

Etelä-Karjalan OLKA-toiminnan sivut: www.ekyhdistykset.fi/hankkeet/etela-karjalan-olka-hanke/ 

Facebook: www.facebook.com/OLKAetelakarjala 

Instagram: @olkaetelakarjala 

Valtakunnallisen verkoston sivut: www.olkatoiminta.fi 

Järjestöyhteyshenkilöt ja OLKA-pisteet terveys- ja hyvinvointiasemilla

Järjestöyhteyshenkilö on työntekijä joka toimii yhdyshenkilönä järjestöjen sekä terveys- ja hyvinvointiasemien välillä. Tavoitteena on parantaa viestintää ja vuorovaikutusta järjestötoimijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat sekä henkilökunta saavat sujuvasti ja ennakoivasti tietoa järjestöjen tai yhdistysten tuottamista palveluista.

Kaikilla Etelä-Karjalan alueen hyvinvointiasemilla on OLKA-piste, joista järjestöjen esitteet löytyvät helposti. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat itsenäisesti viedä esitteitään asemien OLKA-pisteiden hyllyyn. Tunnistat OLKA-pisteen pyöreästä OLKA-logosta. Sairaalan OLKA-pisteelle esitteiden tuomisesta tulee sopia koordinaattori Sari Tammeslehdon kanssa.

Järjestöyhteyshenkilöiden yhteystiedot

Lisätietoja järjestöyhteistyön kokonaisuudesta

Heini Maijanen, osallisuus- ja järjestöasiantuntija, [email protected]