Kategoriat
Asiakkaalle Hyvinvointialue Yleinen

Tuki- ja liikuntaelimistön oireissa aikainen yhteydenotto fysioterapeutille kannattaa

Tuki- ja liikuntaelimistön oireet ovat yleisin toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Jopa joka viides suomalainen kärsii tuki- ja liikuntaelimistön oireista jollakin tavalla. Ne ovat yleisin syy perusterveydenhuollon lääkärikäynteihin sekä sairauseläkkeelle siirtymiseen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tavoitetila on, että kaikki tuki- ja liikuntaelinoireiset, joiden oireiden taustalla ei ole vakavaa, välittömiä lisätutkimusta vaativia syitä kohtaisivat ensimmäisenä ammattilaisena fysioterapeutin.

Fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua ilman lääkärin lähetettä tai terveydenhuollon ammattilaisen suosittamana. Fysioterapeutin kiireettömälle vastaanotolle tai suoravastaanotolle eli kiirevastaanotolle voi hakeutua kaikissa tuki- ja liikuntaelinoireissa matalalla kynnyksellä. Ajan varaamista suoraan fysioterapeutille ei siis tarvitse epäröidä, jos oireet huolettavat tai vaikkapa kaipaa vinkkejä omahoitoon.

Asiantuntijafysioterapeutin kiirevastaanotto on tarkoitettu henkilöille, joilla on akuutteja tuki- ja liikuntaelimistön oireita, tai joilla pitkittyneet oireet ovat äkillisesti pahentuneet. Pidempään jatkuneiden oireiden kanssa suositellaan varaamaan aika fysioterapeutin kiireettömälle vastaanotolle.   

– Yleisimmät syyt fysioterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen ovat selkä- ja niskakivut sekä erilaiset nivelten kivut ja niihin liittyvä toimintakyvyn haitta, kertoo kehittämisasiantuntija Riikka Holopainen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta.

– Lääkärikäyntiä pidemmän fysioterapeutin vastaanottoajan ansiosta asiakkaan oireeseen päästään paneutumaan kerralla perusteellisemmin ja asiakkaan tarpeet ehditään kuunnella rauhassa, jatkaa Holopainen.

Fysioterapeutin kiirevastaanotosta hyvä kokemus jo vuosien ajalta 

Fysioterapeutin kiirevastaanottoa on Etelä-Karjalan alueella toteutettu jo vuodesta 2010 alkaen. Toiminnasta on hyviä kokemuksia; esimerkiksi vastaanotolle on päästy jouhevasti. Vastaanotolla pyritään antamaan samalla kertaa mukaan myös alkuvaiheen omakuntoutusohjeet. Käynnin aikana fysioterapeutti ja asiakas tekevät yhdessä suunnitelman jatkotoimenpiteistä, esimerkkinä fysioterapeutin seuranta-ajan varaus tai toisen ammattilaisen konsultaatio.

Suurin osa tuki- ja liikuntaoireisista ei tarvitse lainkaan lääkärikäyntiä.

Fysioterapeutilla on mahdollisuus tarvittaessa konsultoida lääkäriä sekä suositella käsikauppalääkkeiden käyttöä tai lyhyttä sairauslomaa. Asiakkaan saaman hyödyn lisäksi kiirevastaanottotoiminnan avulla on vältytty turhilta kuvantamistutkimuksilta ja sairauspoissaoloilta.  

LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yhteistyönä valmistui 11 asiantuntijafysioterapeuttia

Fysioterapeutin kiirevastaanottotoiminta sai vahvistusta Etelä-Karjalan hyvinvointialueella, kun helmikuussa 11 Etelä-Karjalan hyvinvointialueen fysioterapeuttia sai reilun vuoden kestäneet opinnot valmiiksi LAB-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestetyssä tuki- ja liikuntaelimistön-asiantuntijakoulutuksessa. Suunnitteilla on edelleen toiminnan kasvattaminen.

– Opintoja suoritettiin työn ohella verkossa ja LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella käänteisen oppimisen mukaisesti. Osaamista kartutettiin yksilö- ja ryhmätehtävien, keskusteluiden, simulaatioiden ja osaamien näyttöjen avulla. Kerätyn opiskelijapalatteen mukaan täydennyskoulutus edisti hyvin fysioterapeuttien ammatillista kehitystä, kertoo Lappeenrannan kampuksen Tule- täydennyskoulutuksen vastuuopettajaa Sanna Spets.

– Toivon, että eteläkarjalaiset hyödyntävät aktiivisesti fysioterapeutin vastaanottoa tuki- ja liikuntaelinpulmissaan, kannustaa Holopainen.

– Tervetuloa vastaanotolle!