• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Työ hyvinvointialueella » Avoimet työpaikat » Varahenkilöstöyksikkö

Varahenkilöstöyksikkö

Varahenkilöstöyksikön toiminnan tarkoituksena on sijaistaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen eri yksiköissä lyhyiden ja äkillisten poissaolojen tarpeita.

Varahenkilöstöyksikkömme on perustettu Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle vastaamaan lyhyiden ja äkillisten poissaolojen sijaisjärjestelyistä eri yksiköissä. Yksikkömme toiminta kattaa laajan kirjon erilaisia työympäristöjä ympäri maakunnan. Varahenkilöstömme toiminta-alueeseen kuuluvat:

  • Erikoissairaanhoidon vuodeosastot, poliklinikat, päivystysalue EKKS
  • Mielenterveys- ja päihdeyksiköt
  • Kuntoutuskeskus (Vaativa kuntoutus K7, Akuuttigeriatrinen kuntoutus, Palliatiivinen osasto, Geriatrinen kuntoutus)
  • Perusterveydenhuollon osastot (Parikkala, Imatra, Taipalsaari, Lappeenranta)
  • Toimintakyky- ja hoivapalvelut (ikääntyneiden asumispalvelut, kotihoito)
  • Perhe- ja sosiaalipalvelut (vammaispalvelut, lastensuojelu)

Meillä Varahenkilöstöyksikössä on osaava joukko ammattilaisia – yhteensä 56 työntekijää. Tässä porukassa meillä on monipuolisen ammattitaidon omaavia sairaanhoitajia ja lähihoitajia sekä tietysti meidän oma, varahenkilöstöyksikkömme esihenkilö. Jaamme tiimimme kahteen osaan: osa työntekijöistä työskentelee pääasiassa erikoissairaanhoidon yksiköissä ja osa perusterveydenhuollon yksiköissä. Työvuorot voivat vaihdella päivittäin, esimerkiksi päivystyksestä teho-osastolle tai ikääntyneiden asumispalveluyksiköstä kotihoitoon. Yksikkömme hoitajat sopeutuvat joustavasti Ekhvan eri yksiköiden toimintamalleihin.

Meille on tärkeää, että työntekijät pääsevät tekemään vaihtelevaa ja monipuolista työtä. Huomioimme jokaisen yksilölliset mielenkiinnonkohteet ja osaamisen suunnitellessamme työaluetta ja työpisteitä. Haluamme tarjota kaikille työntekijöillemme tilaisuuden ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen – uusien asioiden edessä tarjoamme kattavan perehdytyksen myös niihin toimintoihin, joista aikaisemmin ei vielä kokemusta löydy.

Varahenkilöstön henkilökuntaa

Varahenkilöstöyksikössä tehdään pääasiassa 2-vuorotyötä, johon sisältyvät aamu- ja iltavuorot, myös viikonloppuisin. Koska meidän toimintamme ei rajoitu ainoastaan päiväaikaan, valmius yövuoroille on myös tärkeää. Onneksi meillä on autonominen työvuorosuunnittelu, joka mahdollistaa tasapainoisen ja mukavan työympäristön.

Ja muistutuksena: meidän työntekijöillämme on voimassa olevat lääkeluvat Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä työmme teossa!

Yhteystiedot:
Varahenkilöstöyksikön esihenkilö Piia Leimulahti, puh. 044 791 5694

Osoite:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Varahenkilöstöyksikkö, Toimistotalo Ruori
Valto Käkelän katu 3 C 4. krs
53130 Lappeenranta 

Customer service