• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Polis-kyselyt

Asukasosallistuminen

Haluamme vahvistaa asukkaiden osallistumista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisessa suunnittelussa kysymällä asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskeisistä teemoista.

Osallistu Polis-keskusteluun!

Etelä-Karjalan hyvinvointialue haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä palveluista. Kokeilemme uudenlaista Polis-kyselyalustaa, jonka avulla voit ilmaista mielipiteesi helposti. Koska kyselyalusta on vielä kokeiluvaiheessa, se ei valitettavasti vielä tue lukuohjelmia, eikä siitä ole olemassa muita kieliversioita. Polis-kyselyalusta on aluksi kokeilussa vuosina 2023–2024 ja täydentää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Huomiothan, että kyselyn teksti on sillä kielellä, joka verkkoselaimeesi on määritelty. 

Avoimet kyselyt

Kysely osallisuudesta (yli 65-vuotiaille)

Kartoitamme ikääntyneiden mielipiteitä ja kokemuksia osallisuudesta hyvinvointialueen palveluissa ja päätöksenteossa Polis-verkkokyselyllä. Hyödynnämme kyselyn vastauksia eri ikä- ja väestöryhmille sopivien osallistumisen tapojen kehittämisessä sekä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä.

Kysely on avoinna 7.2. – 29.2.2024.

Polis-kysely toteutetaan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) rahoittamassa Asukasosallistuminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueella -hankkeessa.

Kyselyn tuloksia ja saamaamme palautetta tullaan hyödyntämään hyvinvoinnin -ja terveydenedistämisen toimenpideohjelmien suunnittelutyössä ja seuraavia kyselyjä suunniteltaessa.

Haluamme palautetta Polis-kyselyistä

Mitä kyselyissä on mielestäsi hyvää, mitä kehitettävää ja voisiko tämäntyyppinen kyselyalusta olla tulevaisuudessa sinulle hyvä tapa kertoa mielipiteesi kysyttyyn asiaan? 

Ensimmäisten Polis-kyselyjen tulokset ovat valmistuneet

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella selvitettiin syksyn 2023 aikana uudenlaisella Polis-kyselyllä asukkaiden näkemyksiä ehkäisevästä päihdetyöstä sekä terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja siihen liittyvistä palveluista.
Kyselyn tuloksia ja saamaamme palautetta tullaan hyödyntämään hyvinvoinnin -ja terveydenedistämisen toimenpideohjelmien suunnittelutyössä ja seuraavaa kyselyä suunniteltaessa. Lisäksi kyselyt liitetään osaksi vuosittaista hyvinvointikertomusta, joka käsitellään kunnissa sekä hyvinvointialueen aluehallituksessa ja aluevaltuustossa. Katso alta eri kyselyjen tulokset.

Usein kysytyt kysymykset

Customer service