Anna saavutettavuuspalautetta

Saavutettavuuspalaute on meille erittäin arvokasta. Palautteesi kautta saamme suoraan tietoa, jos jokin palvelussamme ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä tietoa hyödynnämme kehitystyössä, jotta palvelumme ovat jatkossa parempia ja saavutettavampia.​

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019. Digipalvelulaki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka sen piiriin kuuluvien digipalvelujen tulee täyttää:

  1. Palvelun ja sen sisältöjen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Kyse on 49 kansainvälisen Web Content Accessibility Guidelines 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteeristä.
  2. Palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja sen mahdolliset puutteet esitellä saavutettavuusselosteessa. (Linkki Etelä-Karjalan hyvinvointialueen saavutettavuusselosteeseen)
  3. Palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille saavutettavuuspalautteen jättämistä varten. Palautteeseen tulee vastata 14 päivässä.

Sen lisäksi, että asiakkaamme voi antaa palautetta havaitsemistaan saavutettavuuspuutteista, voi hän myös pyytää materiaalia itselleen saavutettavassa muodossa. ​

Jos et asiakkaana ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa meiltä vastausta ollenkaan, voit tehdä siitä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikölle. Yksikkö käsittelee kaikki ilmoitukset ja on tarvittaessa yhteydessä molempiin osapuoliin eli asiakkaaseen ja organisaatioon. ​

Mikäli haluat jättää muuta kuin saavutettavuuspalautetta verkkosivuistamme tai haluat jättää palautetta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palveluista, tehdä muistutuksen tai kantelun tai haluat tehdä vaaratapahtumailmoituksen siirry Palaute-sivulle.