Ajankohtaista vammaispalveluissa

Avoimien ovien toiminta

Vammaispalvelujen avoimien ovien toimintaa ovat
Ilta-Pumppu Toimintakeskus Pumpun tiloissa
ja avoimien ovien illat Hovinpellolla
palveluasumisyksikkö Patruunan oleskelutilassa.

Avoimia ovia vietetään tiistaisin klo 17–19.
Toimintakeskus Pumpun osoite on Savonkatu 2, 53100 Lappeenranta
ja Patruunan osoite on Patruunankatu 4, 53300 Lappeenranta.
Silloin, kun avoimien ovien ilta on Hovinpellolla,
keskustassa ei ole Ilta-Pumppua.

Avoimien ovien toiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille
ja sitä toteuttavat vertaisohjaajat.
Jos tarvitset apua käytännön asioissa,
kuten kyytien tilaamisessa tai wc:ssä avustamisessa,
ota oma avustaja mukaan.

Jos sinulla on yskää nuhaa, kurkkukipua
tai muita flunssan oireita,
jää kotiin, ettet​ tartuta muita.

Avoimien ovien toiminta syyskuussa:

 • 5.9. mölkkyä Louhenpuistossa, jos on hyvä sää.
  Lähtö Pumpun ovelta klo 17.
  Huonolla säällä karaokea Pumpussa.
 • 12.9. geokätköilyä keskustassa,
  Minka ja Laura HAPPEE-hankkeesta ohjaavat.
  Huonolla säällä yllätysohjelmaa sisällä.
 • 19.9. Sisäpelejä Pumpussa:
  bingoa ja muita pelejä
 • 26.9. Toimintaa lähinaapuri-Hannan kanssa.

Kaikki syyskuun kerrat ovat keskustassa Pumpussa.
Linkki Ilta-Pumpun syyskuun kuvin tuettuun ohjelmaan

Askeleita itsenäistymiseen 12.9.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) järjestää yhteistyössä KVPS Tukena Oy:n, Lappeenrannan kehitysvammaisten Tuen ja hyvinvointialueen vammaispalvelujen kanssa tapahtuman itsenäistyville nuorille ja heidän läheisilleen. Illan aikana on samanaikaisesti dokumenttielokuva ja keskustelua läheisille sekä Mun Elämä -pelitapahtuma itsenäistymistä pohtiville nuorille.

Tapahtumapaikka: Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39, Lappeenranta
Aika: 12.9.2023 klo 17.30–19.00

Ilmoittaudu tapahtumaan 10.9. mennessä KVPS:n tapahtumakalenterin kautta.
Linkki tapahtumakalenteriin: Askeleita itsenäistymiseen Lappeenranta | Kvps

Mie Ite – Digiä kaikille -hanke

Digitaidot ovat tämän päivän kansalaistaitoja ja jokaisella tulee olla mahdollisuus hyödyntää digitaalisia laitteita ja palveluita itselleen sopivilla tavoilla. Mie ite – Digiä kaikille -hankkeen tavoitteena on vastata Etelä-Karjalan alueen vammaisten, erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden digituen tarpeisiin. Hankkeella vahvistetaan vammaisten henkilöiden valmiuksia olla osallisena digiyhteiskunnassa ja sen kehityksessä täysivaltaisina jäseninä.

Hanke tarjoaa henkilökohtaista ja jalkautuvaa digitukea mobiililaitteiden, arjessa tarvittavien sovellusten sekä digitaalisten palveluiden käyttöön. Hankkeen kautta voi osallistua avoimeen ryhmätoimintaan sekä digiaiheisiin pop-up tapahtumiin. Hanke järjestää myös osallistujien mielenkiinnonkohteiden pohjalta suunniteltuja digipajoja. Kaikki hankkeen palvelut ovat maksuttomia.

Mie Ite – Digiä kaikille -hankkeen toteuttaa Laptuote-säätiö ja hyvinvointialueen vammaispalveluista toiminnassa on mukana tuetun asumisen asiakkaita. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 

Tule mukaan, tai vinkkaa kohderyhmään kuuluvalle!

Voit kysyä lisää hankkeen työntekijöiltä:
Mira Pekkola, puh. 044 418 2939
Johanna Räikkönen, puh. 044 418 2940
[email protected]

Hanke tiedottaa myös Instagramissa @mieitedigia

Kuljetuspalvelujen puhelinnumero muuttunut

Huomio kuljetuspalvelujen käyttäjät!
Kuljetuspalvelujen tilausvälityksen puhelinnumero 
Taksi Helsingillä muuttui 1.2.2023.
Uusi numero on 05 420 703 00. 
Numeroon soittaminen ja jonotus
maksaa paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun.

VaKe-työryhmä kokoontui 12.1.2023

Vammaispalveluissa toimii Vammaispalvelujen Kehittäjät (VaKe) -asiakasosallisuusryhmä. Työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa
ja siihen kuuluu nimetyt vammaispalvelujen asiakkaat.
Kokouksissa on mukana työntekijöitä vammaissosiaalityöstä
sekä tarpeen mukaan muita kutsuttuja henkilöitä.

Tammikuun kokouksen aiheena oli kuljetuspalvelut
ja esitys vakiotaksioikeuden laajentamiseksi.
Kokouksessa käytiin läpi kuljetuspalvelun tilastotietoja vuodelta 2019.
Tilastojen perusteella kuljetuspalvelun asiakasmäärät eivät ole lisääntyneet.

Kuljetuspalvelussa esiin tulleita pulmia:

 • päätöksissä on pitkä käsittelyaika
 • taksien aikataulujen noudattamisessa on haasteita
 • taksien saamisessa on haasteita
 • taksin tilaamisessa on haasteita, puhelinpalveluun on vaikeaa saada yhteyttä.

Kokouksessa todettiin, että Etelä-Karjalan alueella
vakiotaksioikeuden saamiskriteerit
ovat vammaispalveluissa tiukemmat kuin Kelassa.
Puheenjohtaja oli selvittänyt,
että muualla Suomessa tilanne on päin vastoin.
Kela-kyydeistä keskusteltiin ja todettiin,
että Kela ei korvaa enää yksityisen fysioterapian matkoja
ellei asiakkaalla ole maksusitoumusta tai palveluseteliä hyvinvointialueelta.

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelun tilaamisessa on ollut pulmia,
sillä puhelinpalveluun ei aina saa yhteyttä.
Asiakkailta on tullut palautetta,
että vakiotaksin tilaaminen on helpompaa
kuin tilaaminen Taksi Helsingin kautta.
Kun asiakkaalla on vakiotaksioikeus,
asiakas tilaa kyydin suoraan kuljettajalta,
joka laittaa tilauksen Taksi Helsinkiin.
Kuskien tekemät tekstiviestitilaukset ovat toimineet hyvin,
mutta hekin joutuvat usein odottamaan puhelinpalveluun kauan.

Kokouksessa todettiin, että Taksi Helsingin
tulisi ilmoittaa aina tilauksen yhteydessä,
että asiakas voi ottaa minkä taksin hyvänsä,
jos tilaustaksia ei ole saatavilla.
Viestiä on viety aktiivisesti Taksi Helsingille ja viedään edelleen.
Järjestelmässä on myös niin sanottuja ylivuotoautoilijoita,
joille kyytiä tarjotaan, jos kukaan autoilijoista ei ota kyytiä.

Ryhmän jäsen oli selvittänyt, että autoilijoita on nyt 58 ja viime vuonna heitä oli 62.
Kokonaisautoilijoiden määrää on kuitenkin vaikeaa arvioida,
koska firmoilla voi olla alihankkijoita.
Tällä hetkellä aamuisin klo 7-9 ja iltapäivällä klo 13-16 on todella suuri autopula,
joka koskee myös Lappeenrantaa, ei pelkästään syrjäisempiä alueita.
Reittikuljetuksiinkin on haasteellista saada autoja.
Etelä-Karjalan alueella ei ole riittävästi autoja eikä kuljettajia.

Kokouksessa keskusteltiin siitä,
helpottaisiko vakiotaksioikeuden lisääminen pikkukunnissa taksin saamista.
Asiakkaalle on pulmallista, jos suuri osa takseista on varattuina vakiokyyteihin.
Se voi haitata taksien saatavuutta niillä asiakkailla, joilla vakiotaksioikeutta ei ole.
Erityisesti Lappeenrannan alueella vakiotaksioikeuden lisääminen
voisi heikentää taksien saatavuutta. Pikkukunnissa taksin saaminen saattaisi helpottua,
jos asiakas voisi joustaa matkojen ajankohdissa
ja sopia niistä joustavasti oman vakiokuljettajansa kanssa.
Vakiotaksit jaetaan etusijajärjestyksessä, asiakas ei voi itse valita taksia.

Työryhmä esittää, että haja-asutusalueella tehdään kokeilu,
jossa vakiotaksioikeutta tarjotaan kaikille halukkaille kuljetuspalveluasiakkaille määräajaksi. Kokeilun aikana seurataan ainakin taksien saatavuutta, palvelun käytettävyyttä ja kyytien määrää.

Kokouksessa sovittiin, että vammaispalvelujen työntekijät
ja logistiikka- ja materiaalihankintapäällikkö Jussi Kaurala muodostavat työryhmän,
joka ryhtyy valmistelemaan ja suunnittelemaan vakiotaksikokeilua.
Työryhmä tuo suunnitelmansa Vake-ryhmälle käsittelyyn.

Seuraava VaKe-työryhmän kokous on 10.5.23 klo 14-16 Lappeenrannan Iso apu -palvelukeskuksessa.

Jos haluat tietää lisää VaKe-ryhmän toiminnasta
tai ehdottaa aiheita ryhmän käsiteltäväksi,
ota yhteyttä vastaavaan sosiaalityöntekijään, Katriina Kunttuun.
Linkki vammaispalvelujen yhteystietoihin

HAPPEE-hanke

Tervehdys HAPPEE-hankkeesta! Sosiaaliohjaajat Laura Andelin ja Minka Hänninen aloittivat HAPPEE-hankkeessa 15.7.2022. Hankkeen tavoitteena on purkaa koronan aiheuttamaa palveluvelkaa ja kehittää toimintaa/toimintamalleja niin, ettei vastaavaa tilannetta pääsisi jatkossa syntymään.

Hankesosiaaliohjaajat tapaavat tiiviisti niitä vammaispalvelujen asiakkaita, joita koronan aiheuttaman kasaantuneen työn vuoksi ei ole ehditty riittävästi tapaamaan. Lisäksi he tapaavat asiakkaita, joiden tilanne vaatii tiiviimpää työskentelyä tai selvittelyä. Asiakkaat ovat esimerkiksi jääneet koronan vuoksi syrjään, yksin, vaille palveluja tai tippuneet palvelujen piiristä.

Hanketyöntekijät ovat ovat tavanneet asiakkaita sekä vieneet tietoa hankkeesta työntekijöille ja asiakaskunnalle. Asiakkaat ovat suhtautuneet yhteydenottoihin myönteisesti. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun. HAPPEE-hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Sinustako tukihenkilö?

Lähtisitkö kaveriksi ulkoilemaan, harrastuksiin, ostoksille tai asiointikäynneille?
Tai ehkä avuksi harjoittelemaan ruoanlaittoa tai julkisten kulkuvälineiden käyttöä?
Eksoten vammaispalvelut etsii jatkuvasti eri-ikäisiä tukihenkilöitä täysi-ikäisille vammaisille henkilöille. Tukihenkilötoiminta perustuu asiakkaan kanssa sovittuihin tavoitteisiin ja kaikkien osapuolten vapaaehtoisuuteen. Tapaatte tuettavan henkilön kanssa 1–5 kertaa kuukaudessa ja toiminnasta saat hyvän mielen ja mielekkään tekemisen lisäksi palkkion ja toimintarahan
sekä tarvittaessa matkakorvauksia. 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää!  

 • Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren tukihenkilötoiminnasta vastaa sosiaaliohjaaja Kirsi Kovanen puh. 040 595 2241
 • Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden tukihenkilötoiminnasta vastaa 
  sosiaaliohjaaja Fanni Valtonen puh. 040 573 2447