• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Artikkelit » Asiakkaalle » Lonkkamurtumien määrän lasku jatkuu Etelä-Karjalassa
mies tekee vatsalihasliikkeitä

Lonkkamurtumien määrän lasku jatkuu Etelä-Karjalassa

, ,

Eteläkarjalaisten lonkkamurtumien määrän lasku on jatkunut alkuvuonna. Maaliskuun loppuun mennessä lonkkamurtumia oli tapahtunut 6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan liittyen.  

– Olemme saaneet lonkkamurtumista tietoa myös valtakunnallisesta Sotkanet -tilastopankista. Etelä-Karjalan osalta 65-vuotiaiden lonkkamurtumien prosenttiluku on kääntynyt laskuun, ollen viime vuonna 0,7. Sotkanetin tietojen mukaan kyseinen indikaattori ilmaisee kaikkien vuoden aikana 65 vuotta täyttäneille sattuneiden ja sairaalassa hoidettujen lonkkamurtumien (sivu- tai päädiagnoosi S72) lukumäärän prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen erityisasiantuntija Sari Hokkanen sanoo.  

Alueen kunnista lonkkamurtumien määrät ovat Sotkanetin tietojen mukaan laskeneet eniten Savitaipaleella, Imatralla, Lappeenrannassa, Parikkalassa sekä Ruokolahdella.

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä verrattuna 10 000 vastaavan ikäiseen ovat Etelä-Karjalassa yhä Suomen korkeimmat: 484,1.

Ikäystävällinen Etelä-Karjala- kärkiohjelma jatkaa kaatumisen ehkäisyn yhteistä työtä sekä eteläkarjalaisten parempaa pystyssä pysymisen tukemista. Tavoitteenamme on yhä vähentää kaatumisiin ja putoamisiin liittyvää inhimillistä kärsimystä sekä lisätä ikääntyneiden omaa osallisuutta, tietoisuutta ja toimintaa kaatumisen ehkäisyyn liittyen kertoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö Aija Rautio.

Etelä-Karjalassa kaatumisen ehkäisyn yhteisessä työssä ovat olleet vahvasti mukana alueen eri toimijat kunnista, järjestöistä, seurakunnista ja oppilaitoksista. Ikäystävällinen Etelä-Karjala- hankkeen (2021–2023) aikana on käynnistetty alueen kunnissa Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien -toimintamalli, joka jatkuu yhä. Pysytään pystyssä -liikuntaryhmät ovat suunnattu erityisesti kaatumisvaarassa oleville ikääntyneille. Ryhmät on suunniteltu yhdessä Ikäinstituutin toimijoiden kanssa.

-Etelä-Karjalan lonkkamurtumien väheneminen kertoo myös siitä, miten vaikutusta on sillä, kun alueen ikääntyneet ja heidän läheisensä sekä lukuisat alueen eri toimijat saadaan toimimaan yhdessä tavoitteellisesti, tutkimustietoa, aktiivista viestintää ja osallisuutta hyödyntäen, iloitsee Hokkanen.

Lisätietoja:

Aija Rautio, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö, p. 044 791 4833,  [email protected]

Sari Hokkanen, eritysasiantuntija, p. 040 683 8962, [email protected]

Asiasta aiemmin:

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn yhteisellä työllä on vaikutusta: lonkkamurtumat kääntyivät laskuun vuonna 2023 – Etelä-Karjalan hyvinvointialue (ekhva.fi)

Customer service